. Η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους με ένα “κλικ” τρέχει με τη δρομολόγηση της ενοποίησης όλων των βάσεων δεδομένων των ταμείων σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου προ του 2002.

Ειδικότερα, ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ προβλέπει πως η ολοκλήρωση των δύο παραπάνω διαδικασιών θα συντελεστεί έως το 2027, ωστόσο καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως το πιθανότερο σενάριο προβλέπει πως αυτή θα συμβεί σε δύο χρόνια από σήμερα.

Αφού αυτό συμβεί θα έχουν δημιουργηθεί οι δύο βασικές προϋποθέσεις για την (εφόσον ηληρούνται όλες οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις) μετά την αίτηση της.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχει δημιουργηθεί το ψηφιακό “φόντο” για τη “συγχώνευση” δύο ήδη υπαρχόντων δυνατοτήτων των ασφαλισμένων: του myEFKAlive και του “ψηφιακού δωματίου” επικοινωνίας συνταξιούχων – υπαλλήλων ΕΦΚΑ μέσω Skype.

Έως τώρα και οι δύο προαναφερθείσες δυνατότητες έχουν ένα μειονέκτημα: ότι ο συνταξιούχος δεν επικοινωνεί με τον εισηγητή της σύνταξης, δηλαδή εκείνον ο οποίος εκδίδει τη σύνταξή του.

Επικοινωνεί με ένα υπάλληλο του ΕΦΚΑ, ο οποίος δεν έχει επιφορτιστεί με την έκδοση της σύνταξης εκείνου ο οποίος επικοινωνεί μαζί του. Αυτό θα διορθωθεί, καθώς ο συνταξιούχος θα μπορεί μελλοντικά – μέσα από τη “συγχώνευση” myEFKAlive-Ψηφιακού Δωματίου- να επικοινωνεί απευθείας με εκείνο τον οποίο υπάλληλο ο οποίος θα έχει επιφορτιστεί με την έκδοση της σύνταξης του.

Έτσι, κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να δρομολογεί την διασφάλιση κάθε απαραίτητου δικαιολογητικού, το οποίο απαιτείται για την έκδοση της σύνταξής του άμεσα και έτσι να προχωρά η εν λόγω διαδικασία χωρίς καμία γραφειοκρατική καθυστέρηση.