: Εγκύκλιο με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των και τις προθεσμίες για διορθώσεις αιτήσεων σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας που θα μπορούν να κάνουν από τις 11 Απριλίου εργοδότες και εργαζόμενοι εξέδωσε  το υπουργείο Εργασίας.

:Στις νέες διευκρινίσεις δίδεται η δυνατότητα για έκτακτες και ανελαστικές ανάγκες οι επιχειρήσεις να ανακαλούν τις συμβάσεις που έχουν αναστείλει, επαναφέροντας για εργασία το προσωπικό τους, υπό τον όρο ότι θα πληρωθούν από τον εργοδότη και ότι θα παραταθεί το διάστημα της αναστολής για να μη χάσουν το.

Σε τρεις φάσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εργαζόμενοι για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής σύμβασης εργασίας – διορθώσεις / συμπληρώσεις / ανακλήσεις υποβολής εντύπων – καταβολές έχουν τρεις φάσεις των δέκα ημερών σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

* Α’ ΦΑΣΗ. Αιτήσεις – δηλώσεις από 1/4 έως και 10/4 για ΑΦΜ από 1 ως 0. Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων από 11/4 έως και 13/4. Πληρωμή με το 800άρι από 15/4 έως και 17/4 για όλα τα ΑΦΜ.

* Β’ ΦΑΣΗ. Αιτήσεις από 11/4 έως και 20/4 για ΑΦΜ από 1 ως 0 αντιστοίχως. Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων από 21/4 έως και 23/4 για όλα τα ΑΦΜ. Καταβολή της αποζημίωσης των 800 ευρώ από 27/4 έως και 30/4.

* Γ’ ΦΑΣΗ. Αιτήσεις από 21/4 έως και 30/4 για ΑΦΜ από 1 ως 0 αντίστοιχα. Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων από 1/5 έως και 3/5 για όλα τα ΑΦΜ. Πληρωμή των 800 ευρώ από 5/5 έως και 10/5.

Ποιους αφορά

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους για τις εξής περιπτώσεις:

1 διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας κ.τ.λ.,

2 συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής,

3 ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση – εργοδότη που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους για τις εξής περιπτώσεις:

* διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,
* ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
* προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,
* προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
* διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
* διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, πριν την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ελέγχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών και λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.

Ανάκληση

Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες στις εξής περιπτώσεις:

1 Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ο χρόνος αναστολής συμβάσεων επιμηκύνεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης μέχρι να συμπληρωθεί το 45ήμερο.

2 Στις λοιπές περιπτώσεις που ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ήτοι των εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών, επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και ο χρόνος που θα απασχοληθούν αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Υποβολή αιτήσεων με βάση τον ΑΦΜ

Οι αιτήσεις των εργαζομένων για την αποδοχή της αναστολής σύμβασης και τη συμπλήρωση του τραπεζικού τους λογαριασμού για να πληρωθούν το 800άρι υποβάλλονται στην πλατφόρμα http://supportemployees.yeka.gr και οι ημερομηνίες στα τρία δεκαήμερα είναι:

* από 1/4/2020 (και 11/4 ή 21/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 1.
* από 2/4/2020 (ή 12/4, και 22/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 2.
* από 3/4/2020 (ή 13/4 και 23/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 3.
* από 4/4/2020 (ή 14/4 και 24/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 4.
* από 5/4/2020 (ή 15/4 και 25/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 5.
* από 6/4/2020 (ή 16/4 και 26/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 6.
* από 7/4/2020 (ή 17/4 και 27/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 7.
* από 8/4/2020 (ή 18/4 και 28/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 8.
* από 9/4/2020 (ή 19/4 και 29/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 9.
* από 10/4/2020 (ή 20/4 και 30/4) για ΑΦΜ που λήγουν σε 0.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιος χάσει τη σειρά του μπορεί να κάνει αίτηση σε κάθε επόμενη μέρα του αντίστοιχου δεκαημέρου.

Χρονοδιάγραμμα

Τι πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες

Το χρονοδιάγραμμα διορθώσεων, υποβολής αιτήσεων για τους εργοδότες έχει ως εξής:

* Υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων κλεισμένων επιχειρήσεων έως και 10/4/2020.

* Διορθώσεις / συμπληρώσεις /ανακλήσεις υποβολής εντύπων κλεισμένων επιχειρήσεων 11/4 έως και 13/4/2020.

* Δηλώσεις αναστολής συμβάσεων για επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται έως και τις 20/4/2020.

* Διορθώσεις / συμπληρώσεις / ανακλήσεις υποβολής εντύπων για επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται από 11/4 έως και 13/4 και από 21/4/ έως και 23/4.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ