: Καμία αλλαγή στα δεν θα υπάρξει για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη ή θα κατοχυρώσουν φέτος το δικαίωμα, με τις μεταβατικές διατάξεις. Δείτε στο ipaidia.gr ποιοί μπορούν να βγουν στη σύνταξη.

Ποιοί διατηρούν τα μεταβατικά όρια

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου τόνισε πως στις περιπτώσεις αυτές όσοι θεμελίωσαν ή θεμελιώνουν δικαίωμα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν θα αιφνιδιαστούν, αλλά θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και μετά το 2022.

Αυτό σημαίνει πως όσοι θεμελιώνουν εντός τηςμπορούν να βγουν στη σύνταξη και μετά το 2022 με τα ενδιάμεσα όρια.

Αυτό είναι σημαντικό διότι έτσι διατηρούν τα μεταβατικά τους όρια εξόδου τρεις μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων, ήτοι οι ασφαλισμένοι με 35ετία στο και στα ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ – τράπεζες), οι μητέρες ανηλίκων στον ιδιωτικό τομέα και οι γονείς στον δημόσιο τομέα και

Στη βάση των μεταβατικών διατάξεων του νόμου 4336 /2015, μπορούν να βγουν εφέτος 23 κατηγορίες ασφαλισμένων που είχαν κατοχυρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35ετίας.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν, καθώς θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα για πρώτη φορά, είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι που ενώ είχαν κατοχυρώσει σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (συμπλήρωση 35ετίας) ακολουθούν τα νέα μεταβατικά όρια ηλικίας και συμπληρώνουν το 2021 το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας, δηλαδή θεμελιώνουν το δικαίωμα για συνταξιοδότηση.

Η συνταξιοδότηση με 35ετία εφαρμόζεται σε Δημόσιο, Ειδικά Ταμεία και ΙΚΑ ως εξής:

  • Στο η 35ετία θα πρέπει να υπάρχει έως το 2012 για να κατοχυρωθούν όρια ηλικίας μικρότερα των 67 και των 62 με 40 χρόνια.
  • Στους μεν ασφαλισμένους του Δημοσίου με ένσημα πριν από το 1983 το όριο ηλικίας για την 35ετία καθορίζεται αφού συμπληρωθεί και το 58ο έτος.
  • Στους ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων (ΔΕΚΟ – τράπεζες – ΜΜΕ) με ένσημα πριν από το 1983 το όριο ηλικίας καθορίζεται με τη συμπλήρωση των 35 ετών εργασίας και με βάση το 58ο έτος, χωρίς να είναι απαραίτητα 58 ετών οι ασφαλισμένοι όταν έχουν την 35ετία.