Στο τραπέζι έχει πέσει το σενάριο που προβλέπει αναλογικότερο σύστημα με βάση τις ημέρες απασχόλησης – Εισαγωγή δικαιότερου

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, διπλή παρέμβαση στο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων σχεδιάζει ο ΕΦΚΑ,,  για μετά τις εκλογές. Η πρώτη αφορά την εφαρμογή της ψηφισμένης διάταξης (νόμος Βρούτση) για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Η δεύτερη αφορά την καθιέρωση αναλογικότερου συστήματος στο «πέναλτι» για αυτή την κατηγορία συνταξιούχων.

Σχεδιάζεται η εισαγωγή δικαιότερου συστήματος στο «πέναλτι» των εργαζόμενων συνταξιούχων. Με τον νόμο Βρούτση μειώθηκε η ποινή από 60% σε 30% οριζόντια για όλους, ανεξάρτητα από τις ημέρες απασχόλησης. Δηλαδή ακόμα και να εργαστεί μία ημέρα .

Ο εξορθολογισμός του συστήματος αφενός θα επιφέρει δικαιοσύνη και αφετέρου θα αποτελέσει κίνητρο για τον περιορισμό της μαύρης εργασίας.

Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει αναλογικότερο σύστημα με βάση τις ημέρες απασχόλησης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 1.000 ευρώ κύρια σύνταξη και 200 επικουρική χάνει το 30% του συνόλου των αποδοχών του, δηλαδή 360 ευρώ, ακόμα και αν δουλεύει τις μισές ημέρες του μήνα. Με αναλογία 15%, εφόσον δουλεύει 15 ημέρες, θα έχει απώλεια 180 ευρώ, δηλαδή τα μισά.

Η δεύτερη παρέμβαση  αφορά την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.

Η ισχύουσα διάταξη, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί, προβλέπει ότι η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των συνταξιούχων που εργάζονται θα ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του φθινοπώρου, οπότε και θα υπάρξει δηλαδή προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης καθώς και της επικουρικής σύνταξής τους.

Το μέτρο αφορά τόσο τις περιπτώσεις όπου γίνεται περικοπή της σύνταξης κατά 30% όσο και τις περιπτώσεις όπου γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 4670/2020, οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων. Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις όπου γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Τα ποσά

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ