Τι πρέπει να ξέρετε για τον κλάδο των Οικονομικών που αποτελεί

Η ενασχόληση με τα οικονομικά θα προσφέρει πλήθος επιλογών όσον αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τα περισσότερα τμήματα που προσφέρουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Οικονομολόγου βρίσκονται στο 4ο επιστημονικό πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής). «Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα και στους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών, δηλαδή του 1ου επιστημονικού πεδίου να ασχοληθούν με τα οικονομικά, καθώς υπάρχουν τμήματα που σου δίνουν πρόσβαση στο επάγγελμα του Οικονομολόγου», τονίζει στο EΘΝΟΣ, o Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Kωνσταντίνος Κότιος. Τα τμήματα αυτά είναι τα εξής:

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας

Οι φοιτητές του τμήματος ανακαλύπτουν τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό και το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, ως προς τη σχέση τους με την Ελλάδα. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που έχουν δραστηριότητες στα Βαλκάνια και σε δημόσιες επιχειρήσεις, Υπουργεία και στο Διπλωματικό Σώμα ως εμπειρογνώμονες. Παρόλο που στο συγκεκριμένο τμήμα δεν απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτώντας έτσι και την επάρκεια για τη διδασκαλία της. Οι απόφοιτοι του τμήματος, εφόσον η πλειοψηφία των μαθημάτων τους είναι οικονομικής κατεύθυνσης, μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι, αφού εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με το διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών που έχουν ακολουθήσει, τους δίνει μια ευχέρεια όσον αφορά τις επαγγελματικές τους διαδρομές. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα με στοχευμένες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις να συνδυάσουν δεξιότητες αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους.

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας

Ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο των διεθνών σχέσεων, όπου μέσα από τη μελέτη της πολυπλοκότητας των σχέσεων μεταξύ των χωρών, εξετάζονται θέματα διπλωματίας, δικαίου, διαχείρισης διεθνών κρίσεων και παγκόσμιας διακυβέρνησης, συνδέοντας τα με ευρύτερες κοινωνικές έννοιες όπως η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η παγκόσμια ηθική κ.ά., με απώτερο σκοπό την επίλυση θεμάτων πέρα και πάνω από τα κράτη μεμονωμένα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως Οικονομολόγοι καθώς εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ανάλογα με το τμήμα. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Πειραιά, εφόσον έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Οικονομική Θεματική, ενώ οι απόφοιτοι της Παντείου, εφόσον έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, με την προϋπόθεση ότι το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να διδάσκουν οικονομικά, αν ακολουθήσουν την κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών ή Νομικές Πολιτικές Κοινωνικές Επιστήμες, αν ακολουθήσουν την κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας.

Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας

Οι σπουδές που προσφέρει το τμήμα καταρτίζουν ανθρώπους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας των πολιτών, είτε μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μέσω άλλων φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα νομικής, οικονομίας και διοίκησης ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ενός κράτους, καθώς και την κατανομή του προϋπολογισμού ή άλλων πόρων χρηματοδότησης. Οι απόφοιτοι του τμήματος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επέλεξαν, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι. Έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν ως διοικητικά στελέχη τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, να ακολουθήσουν διπλωματική καριέρα, να γίνουν ορκωτοί ελεγκτές και να εργαστούν σε τράπεζες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ