– Τι περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της, αλλά και του ελλείμματος δεξιοτήτων

Σύμφωνα με το news247, σειρά δράσεων, που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της ήδη υιοθετημένης Εθνικής Στρατηγικής για τις Ενεργητικές Πολιτικές Αγοράς Εργασίας 2022-2030 προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες.

Στόχος, όπως αναφέρεται, των πολιτικών για την ενεργητική αγορά εργασίας είναι, πέρα από το γενικό στόχο της μείωση της ανεργίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων ομάδων και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Όλα τα προγράμματα επιδότησης περιλαμβάνουν ρήτρες διατήρησης έως το 1/3 της περιόδου εφαρμογής.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αρκετά υποέργα βρίσκονται ήδη στη φάση υλοποίησης. Αυτά περιλαμβάνουν μια στοχευμένη δράση για την προώθηση της απασχόλησης σε περιοχές με υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας. Ενδεικτικά, η δράση επιδοτεί τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέας για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω σε περιοχές που κατατάσσονται σταθερά στις περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα.

Άλλο στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης απευθύνεται σε ειδικούς πληθυσμούς, όπου καταγράφονται υψηλά εμπόδια στην (επαν)είσοδο στην αγορά εργασίας. Θα επιδοτήσει τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα εμπόδια επανεισόδου στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης, των ανέργων μητέρων που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά την ανατροφή παιδιών, των ανέργων άνω των 24 μηνών, ανέργων εργαζόμενων άνω των 55 ετών, πρώην εγκλείστων, ενταγμένων σε προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, ατόμων με αναπηρία, ατόμων με πολύ χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης κλπ. Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος θα καλύψει 7.000 άτομα για 1 έτος, ενώ ο δεύτερος κύκλος θα καλύπτει 3.000 άτομα για 2 χρόνια και θα περιλαμβάνει πληθυσμούς που απαιτούν μεγαλύτερες περιόδους επιδοτούμενης απασχόλησης για να επανενταχθούν στην εργασία αγορά σε μόνιμη βάση.

Προβλέπεται, επίσης, ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης εργασιακής εμπειρίας για νεότερους ανέργους (ηλικίες 18-30), που θα παρέχει πλήρως επιδοτούμενη 7μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό τομέα για 10.000 νεότερους ανέργους έως 30 ετών. Αφορά όσους χρειάζονται πρακτική εμπειρία για να καταστούν περισσότερο απασχολήσιμοι στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα προγράμματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το δεύτερο τρίμηνο του 2023: Το πρώτο πρόγραμμα στοχεύει σε 15.000 ανέργους άτομα ηλικίας 25-45 ετών, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει αναβάθμιση δεξιοτήτων καθώς και βραχυπρόθεσμη επιδότηση απασχόλησης.

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τα χαμηλά ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων σε μαθησιακές δραστηριότητες. Το δεύτερο πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικής, ευκαιρίες κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για 22.500 ανέργους.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ