«Προβληματικές» βγαίνουν  μετά από αιτήσεις των συνταξιούχων – Τι συμβαίνει και που οφείλεται

Διπλασιάστηκαν πέρσι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιοδοτικές υποθέσεις οι οποίες έκλεισαν χωρίς να εκδοθεί απόφαση από τον e- ΕΦΚΑ, , την ίδια ώρα που σημειώθηκε ρεκόρ απονομών συντάξεων.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital, στα ταμεία οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ελλείψει επαρκών δικαιολογητικών και μη ανταπόκρισης των ασφαλισμένων στην υποβολή τους, αναγκάστηκαν να «αρχειοθετήσουν» μαζικά τους σχετικούς φακέλους, χωρίς να βγει απόφαση για αυτούς, ούτε απορριπτική, ούτε -φυσικά – θετική.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος «Άτλας» για την εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων, το ποσοστό επί του συνόλου τωνοι οποίες έκλεισαν χωρίς να εκδοθεί καμία απόφαση, εκτοξεύτηκε το 2022 (α΄εξάμηνο, σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα από τον e-EΦΚΑ) στο 15%.

Ωστόσο, το 2019, το ποσοστό των υποθέσεων που έκλεισαν χωρίς απόφαση ανερχόταν μόλις στο 8%. Το 2020 έπεσε στο 7%, το 2021 ανέβηκε απότομα στο 12% για αυξηθεί κατά 3 επιπλέον μονάδες πέρσι. Μάλιστα, αυξήθηκε και η αναλογία μεταξύ απορριφθεισών και κλεισμένων χωρίς απόφαση υποθέσεων υπέρ των δεύτερων.

Έτσι, ενώ το 2019 η αναλογία μεταξύ των δύο κατηγοριών ανερχόταν στο 1,3 δηλαδή 1,3 κλεισμένες χωρίς απόφαση υποθέσεις προς 1 απορριφθείσα. Το 2020 η αναλογία έπεσε στο 1,2, αλλά έπειτα, το 2021 εκτοξεύτηκε στο 2 (δηλαδή 2 κλειστές προς 1 απορριφθείσα) ενώ το 2022 έφτασε στο 3,1 (3,1 κλεισμένες προς 1 απορριφθείσα),

Και αυτό οι αιτήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν ως ποσοστό όσων εκκαθαρίστηκε έπεσε την περίοδο 2019 -2022. Συγκεκριμένα, από το 8% του συνόλου το 2019 έπεσαν στο 6% το 2020 και παρέμειναν στο ποσοστό αυτό το 2021, ενώ το 2022 μειώθηκαν στο 5%.

Το σύνολο απορριφθεισών και κλεισμένων υποθέσεων χωρίς απόφαση (απορριπτική ή εγκριτική) επί του συνόλου ανήλθε το 2022 στο 21% δηλαδή 1 στις 5. Αντίθετα, το 79% των αιτήσεων εγκρίθηκε που σημαίνει απονεμήθηκαν οι σχετικές συντάξεις. Το 2021 όσες απορρίφθηκαν ή έκλεισαν χωρίς απόφαση ανερχόντουσαν στο 17%, το 2020 στο 13% και το 2019 στο 15%.

Εάν, τελικά, ο αιτών της σύνταξης προσκομίσει κάποια στιγμή τα στοιχεία, τότε επανενεργοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες την αίτησή του. Αλλά συνήθως αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή δεν τα προσκομίζει ο ασφαλισμένος τα στοιχεία, οπότε μένουν αδρανοποιημένες και οι σχετικές αιτήσεις.