: Τι αναφέρει η εγκύκλιος αναφορικά με τη δήλωση στο – Όλα τα τελευταία νέα για τη β’ φάση

 

Η εγκύκλιος αναφέρει συγκεκριμένα:

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (), των λειτουργικών κενών,

• των σχολικών μονάδων ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης και
Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), και

• των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα, των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι τo θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 16/9 έως και τη Δευτέρα 20/9/2021 και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τρίτη 21/9/2021

Σύμφωνα με τους αιρετούς Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια, η Β Φάση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22, θα πραγματοποιηθεί όπως όλα δείχνουν, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Οπως φαίνεται έως τώρα δεν προλαβαίνουν να πραγματοποιηθούν προσλήψεις ΕΕΠ στα πλαίσια της Β Φάσης των Προγραμμάτων: Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς ΠΕ23 Ψυχολόγων για Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών ΕΠΑΛ.

Αναφορικά με την κάλυψη των κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ

Για τα κενά στις ΣΜΕΑΕ: Οι εναπομείνασες πιστώσεις είναι περιορισμένες και εξ αυτού του λόγου το Υπουργείο Παιδείας ζητά έλεγχο στα κενά που δηλώνουν οι Δ/νσεις Εκπ/σης και επισήμανση αυτών που κρίνονται ως εξαιρετικά επείγοντα ή ανελαστικά.

Για τα κενά στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη: Τα κενά που θα δηλωθούν θα πρέπει να αφορούν σε εγκρίσεις και θα πρέπει να εξετάζεται η ομαδοποίηση αυτών κατά τη φάση καταχώρισης των κενών στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου για την περαιτέρω επεξεργασία από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

Για τα κενά στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ: Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ στην α΄ φάση δόθηκε το 100% των διαθέσιμων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών, εκ των οποίων δεν βρέθηκαν 51 ΠΕ30. Τα κενά που θα δηλωθούν, Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) θα πρέπει να αφορούν σε μη αναλήψεις ή παραιτήσεις.

Σημειώνεται από το ΥΠΑΙΘ επίσης ότι τα κενά για τα οποία δεν βρέθηκαν υποψήφιοι θα δοθούν στην πρώτη ειδική πρόσκληση που θα διενεργηθεί.

Πρέπει να εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιος, η οποία θα διευκρινίζει θέματα αναφορικά με του εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-9-2021 60η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.