: Έρχονται ΝΕΕΣ σε 363 υπαλλήλους, 22 ειδικοτήτων . Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης .

Δείτε τις ειδικότηες:

-Μηχανικοί
-Μηχανολόγοι Μηχανικοί

-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

-Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών

-Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύου

-Υπάλληλοι γραφείου

-Καθηγητές Μουσικής

-Καθηγητές Εικαστικών

-Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

-Οδηγοί

-Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

-Εργάτες

-Αρχαιολόγοι

-Εργατοτεχνίτες

-Παιδαγωγοί

-Ψυχολόγοι

-Κοινωνικοί Λειτουργοί

-Νοσηλευτές

-Διοικητικό Προσωπικό

-Περιποιητές γερόντων

Ακολουθούν ολόκληρες οι :

-41 προσλήψεις στο Δήμο Παλλήνης για τη στελέχωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος του Δήμου. (Οι αιτήσεις λήγουν στις 6 Οκτωβρίου)

ΑΣΕΠ: 155 προσλήψεις από τον Δήμο Αθηναίων (Αναμένεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων)

Ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει 155 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων μέσω για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα είναι για οκτώ μήνες.

Ο Δήμος Αθηναίων θα προσλάβει 155 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων μέσω για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα είναι για 8 μήνες.

Η προκήρυξη

39 προσλήψεις από τον Δήμο Κορυδαλλού

Πρόκειιται προσλήψεις για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών τμημάτων του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού του Δήμου. Το ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνες και 9μηνες σύμβασεις εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά αυτοπροσώπως στα γραφεία του Οργανισμού.

Η προκήρυξη

Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 9μηνη σύμβαση εργασίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως.

Η προκήρυξη

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για τη στελέχωση έργων. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 7μηνη και 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της Εφορείας έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στην περιοχή Λιβαδειάς

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, περιοχή Λιβαδειάς του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-45 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ στη Λιβαδειά έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η προκήρυξη

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ