: Πώς θα οι εργαζόμενοι – Όροι και προϋποθέσεις

Ξεκινά η εξαήμερη εργασία από την 1η Ιουλίου με όσους εργαζόμενους απασχολούνται για μία επιπλέον μέρα να λαμβάνουν ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Την ίδια στιγμή, τίθεται σε ισχύ και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο εργοδότης μπορεί να αποφασίζει εξαήμερη εργασία. Σύμφωνα με τον νόμο 5053/23, η εξαήμερη εργασία αφορά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Δεν θα αφορά ΔΕΚΟ, δημόσιο τομέα και τράπεζες, ενώ εξαιρούνται της ρύθμισης ο τουρισμός και ο επισιτισμός.

Πώς θα πληρώνεται η

Οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% και κατά 115% αν είναι αργία. Οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν έξι ημέρες την εβδομάδα θα λαμβάνουν ένα ρεπό την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο νόμος με τη ρύθμιση αυτή επιχειρεί να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα, και οι οποίες δεν βρίσκουν νέο εξειδικευμένο προσωπικό με συνέπεια να αδυνατούν να οργανώσουν σωστά τις βάρδιες.

Βάσει νόμου, οι εργαζόμενοι την έκτη μέρα δεν μπορούν να δουλεύουν παραπάνω από οκτώ ώρες και δεν επιτρέπεται η υπερεργασία και η υπερωριακή απασχόληση.

Οι εργοδότες πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Όροι και προϋποθέσεις για την εξαήμερη εργασία

Την εξαήμερη εργασία -υπό προϋποθέσεις- μπορούν να εφαρμόσουν κι οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί 24 ώρες µε σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Για να εφαρμοστεί η εξαήμερη εργασία, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων. Να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

Στην περίπτωση που η απασχόληση συμπίπτει µε Κυριακή ή αργία, ο εργαζόμενος θα λάβει επιπλέον του 40% και την προσαύξηση 75%, δηλαδή συνολικά επιπλέον 115%. Η απασχόληση την 6η µέρα εντός της ίδιας εβδομάδας δεν χορηγεί ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό), εκτός εάν αυτή συµπέσει µε εξαιρέσιμη ημέρα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ