: Ψηλά είναι στις προτιμήσεις των φετινών υποψηφίων οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, ενώ είναι αυξημένος και ο αριθμός των εισακτέων κατά 63% για φέτος.

Όπως αναφέρει το ΕΘΝΟΣ, η υψηλή ζήτηση για τις στρατιωτικές σχολές είναι και ο λόγος, που στις περισσότερες από αυτές οι κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και συχνά ακόμη και πάνω από 18.000 μόρια.

Υψηλή ζήτηση στις και Αστυνομικές Σχολές

Ενδεικτικό της ζήτησης που έχουν οι είναι το γεγονός ότι ενώ οι θέσεις σε κάθε τμήμα είναι ελάχιστες , ο αριθμός των υποψηφίων που τις δηλώνει είναι εξαιρετικά μεγάλος. Για παράδειγμα στο Ιατρικό ΣΣΑΣ οι πρώτες προτιμήσεις τα τελευταία δυο χρόνια  φτάνουν κοντά στις 300 ενώ οι θέσεις φτάνουν μετά βίας τις 28-30. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των υποψηφίων σε σχέση με το Οικονομικό ΣΣΑΣ. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος Σταδιοδρομίας της Labora «ένας μεγάλος αριθμός μαθητών κάθε χρόνο επιλέγει τις Στρατιωτικές Σχολές (και γενικότερα τις σχολές Ενστόλων) είτε λόγω των δεξιοτήτων που έχει είτε λόγω της σιγουριάς στην επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και τη μονιμότητα στο Δημόσιο Τομέα».

Σήμερα με αφορμή τις και το παρουσιάζει για όλους τους μαθητές του λυκείου, χρήσιμες πληροφορίες (συνοπτικά) για τις σπουδές και τις απαιτήσεις για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα καθώς το ενδιαφέρον χρόνο με το χρόνο διαρκώς αυξάνεται.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι των τμημάτων με την εισαγωγή τους στις εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση, μιας και με το πέρας των σπουδών τους διορίζονται απευθείας σε θέσεις σύμφωνα με την ειδικότητα τους.

Προαπαιτούμενες εξετάσεις

Για να εισαχθεί κάποιος μαθητής σε όλες τις απαιτείται αρχικά να αποκτήσει τα απαιτούμενα μόρια αλλά και να υποβληθεί και σε πρακτικές δοκιμασίες (π.χ. αθλήματα) αλλά και σε υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, ανεξαρτήτου ποια σχολή δηλώνει.

Πρακτικές δοκιμασίες

Τα Αθλήματα δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια αλλά είναι αναγκαίο να φτάσει ο υποψήφιος τα όρια. (συνημμένο)

Ψυχομετρικές εξετάσεις

Περιλαμβάνουν: α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων, γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

Υγειονομικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν εργαστηριακές εξετάσεις (από Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) κατά την πρώτη ημέρα των Π.Κ.Ε. όπως: Αιματολογικές εξετάσεις, Ακτινογραφία θώρακα,  Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), Οφθαλμολογική εξέταση (με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας κάθε οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα, Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) .

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι κυρίως να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συγκεκριμένη ηλικία ανάλογα με τη Σχολή (έως 21 ετών στις περισσότερες).

Νέα δεδομένα για το του 2021

Από το 2021 υπάρχει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την εισαγωγή πολλών μαθητών στις Στρατιωτικές Σχολές. Η εξαγωγή της γίνεται με απλό τρόπο από τον μέσο όρο της συνολικής επίδοσης όλων των μαθητών σε κάθε πεδίο πολλαπλασιαζόμενο με το ειδικό συντελεστή ανά Σχολή. Για παράδειγμα: Με Μέσο Όρο Επίδοσης 2ου πεδίου το 10, η Ε.Β.Ε. για τη Σχολή Σ.Μ.Υ. Όπλα είναι τα 10.000 μόρια (10χ1) ενώ για τη Σχολή Σ.Ν.Δ. (Μάχιμοι) είναι τα 12.000 μόρια (10χ1,2).

Νέα δεδομένα για το μηχανογραφικό του 2022

Από την επόμενη χρονιά αναμένονται 2 μεγάλες αλλαγές:

Α. Από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022, η διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) θα διεξάγονται το φθινόπωρο του έτους, που προηγείται του έτους υποβολής του Για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές τον Ιούλιο του 2022 οι Π.Κ.Ε. θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2021 (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά).

Β. Ιδρύονται και προσφέρονται οι παρακάτω νέες σχολές:

2ο πεδίο

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ)

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)

4ο πεδίο

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ)

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε)