ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα προεργασίας για 1.100 ανέργους νέους

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔19/05/2020 - 09:36 | Author: Newsroom Ipaidia

: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την υλοποίηση προγράμματος προεργασίας για 1.100 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία χιλίων εκατό (1.100) εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 του που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) όπως ισχύει, και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι», στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η διάρκεια του  ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Οι συμμετέχοντες στο προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στη μεικτή ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΠΚ 101), των συνεισπραττόμενων κλάδων και επίσης ασφαλίζονται και για επαγγελματικό κίνδυνο. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου. Από το ανωτέρω ποσό ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον ΕΦΚΑ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

ΦΕΚ

ΟΑΕΔ: Πληρωμές για τα 400 ευρώ

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για επιδότηση εργασίας

Σχολές ΟΑΕΔ: Επανέναρξη από 18/5 με μέτρα αποστασιοποίησης

 

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: