Έρχονται ΝΕΕΣ μόνιμες θέσεις εργασίας – Προς επεξεργασία και έκδοση () για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων, κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ.Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία ΥΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ακόμα και απόφοιτοι Δημοτικού αρκεί να έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980.

Ειδικότερα, για την έκδοση των τεσσάρων προκηρύξεων έχει ως εξής:

4Κ/2023: 80 μόνιμοι σε υπουργεία, μητροπόλεις, Εθνικές Βιβλιοθήκες και μεγάλους φορείς της χώρας. Η προκήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο τις επόμενες ημέρες. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

5Κ/2023: 770 μόνιμες προσλήψεις για υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Η προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

160 μόνιμες προσλήψεις στα Καταστήματα και Κράτησης και το υπουργείο Δικαιοσύνης: Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά κατά κύριο λόγο υποψηφίους ΔΕ και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, δεδομένου ότο το μόνο που εκκρεμεί είναι η οριστική συμφωνία των φορεών.

122 μόνιμοι σε διάφορους φορείς: Θα διατεθεί σημαντικός αριθμός θέσεων σε υποψηφίους με απολυτήριο Λυκείου και ΙΕΚ. Οι φορείς που θα ενισχυθούν είναι: υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι. Και εδώ, εκκρεμεί μόνο η τελική υπογραφή των φορέων.

ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια διορισμού για την κατηγορία ΔΕ

Από συγκεκριμένες δεξαμενές αντλούν μόρια οι απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ. Αυτές είναι:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών –150 μόρια
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας – 70 μόρια
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας – 50 μόρια
Εμπειρία – 7 μόρια το μήνα
Καλή γνώση ξένης γλώσσας – 30 μόρια
Εντοπιότητα

Τονίζεται ότι για τις μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο απαιτείται οπωσδήποτε Μητρώο υποψηφίου ΑΣΕΠ.

Πηγή workenter