τις νέες προκηρύξεις που αναμένονται άμεσα για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου .

Σημειώνεται πως, μέσω των νέων διαγωνισμών θα επιλεγούν, σε μόνιμες θέσεις, υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Δύο από τις τέσσερις προκηρύξεις (4Κ/2023 και 5Κ/2023) κάνουν δεκτούς όλους τους υποψηφίους, ακόμα και αν δεν συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

για την έκδοση των τεσσάρων προκηρύξεων έχει ως εξής:

4Κ/2023: 80 μόνιμοι σε υπουργεία, μητροπόλεις, Εθνικές Βιβλιοθήκες και μεγάλους φορείς της χώρας. Η προκήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο άμεσα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

2ΓΒ/2023: 1.812 μόνιμες θέσεις σε όλο το Δημόσιο, αποκλειστικά για αποφοίτους ΤΕΙ, επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022). Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η 4Κ/2023 και η 2ΓΒ/2023 να εκδοθούν σχεδόν ταυτόχρονα.

5Κ/2023: 770 μόνιμες προσλήψεις για υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Η προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

3ΓΒ/2023: 4.000 μόνιμες θέσεις, αποκλειστικά για πτυχιούχους πανεπιστημίων, επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022). Η προκήρυξη βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης των φορεών.

ΠΗΓΗ workenter