και αμέσως μετά θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.Μ , , νέα προκήρυξη μονίμων η οποία προβλέπει 1.500 θέσεις στους δήμους όλης της χώρας.

Ειδικότερα, η νέα προκήρυξη είναι η 3ΓΒ/2023 η οποία αφορά αποκλειστικά πτυχιούχους πανεπιστημίων και συμμετέχουν σε αυτήν μόνο οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων κυμαίνεται περίπου στις 4.200. Από αυτές οι 1.500 θα αφορούν δήμους όλης της χώρας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά με την έκδοση της προκήρυξης.

Νωρίτερα πρέπει να προετοιμάσουν το Μητρώο ΑΣΕΠ στο οποίο να αναγράφουν όλες τις ιδιότητες και τα προσόντα με τα οποία κερδίζουν επιπλέον μόρια, προσαυξάνοντας τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων.

ΑΣΕΠ – 1.500 μόνιμοι στους δήμους: Ποιοι φορείς θα ενισχυθούν

Ενισχύονται όλοι οι φορείς του Δημοσίου σε ολόκληρη τη χώρα. Η “μερίδα του λέοντος” από τις νέες προσλήψεις θα κατευθυνθεί σε δήμους, περιφέρειες, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και όλα σχεδόν τα υπουργεία. Ενισχύονται, επίσης, οι Ανεξάρτητες Αρχές.

Πηγή workenter