: Τα κρούσματα αυξάνονται μέρα με τη μέρα και αρκετές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς αρκετοί εργαζόμενοι νοσούν.

Τι ισχύει με τις άδειες

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε χθες, αλλάζει το σύστημα αδειών και για τους εργαζόμενους που είναι κρούσματα ή έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού. Καταρχήν, όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι εμβολιασμένοι, είτε είναι ανεμβολίαστοι θα μπορούν να πάρουν πενθήμερα άδεια από την εργασία τους έχοντας διαγνωσθεί θετικοί με ένα απλό rapid test, το οποίο θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα gov.gr από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα.

Αδεια ασθενείας

Δεν απαιτείται δηλαδή η διενέργεια για την χορήγηση της άδειας ασθενείας, αλλά είναι προαιρετική.

ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ: Αρκεί το αποτέλεσμα του θετικού Rapid test που έχει διενεργηθεί σε δημόσια δομή, διαγνωστικό κέντρο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή φαρμακείο. Δεν αποκλείεται αλλά δεν απαιτείται το θετικό PCR.

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ: Θετικό PCR ή Rapid test που έχει διενεργηθεί σε δημόσια δομή, διαγνωστικό κέντρο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή φαρμακείο που έχει διενεργηθεί σε δημόσια δομή, διαγνωστικό κέντρο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή φαρμακείο.

Ωστόσο για να πάρει κάποιος άδεια ασθενείας επιδοτούμενη από τον ΕΦΚΑ, χρειάζεσαι να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση στον εργοδότη του και μάλιστα από γιατρό του ΕΟΠΥΥ ή από δημόσια δομή και μετά να κάνει αίτηση στο Ταμείο του.

Δηλαδή για να γίνει αποδεκτή η άδεια ασθένειας που λαμβάνει έγκριση σε μεταγενέστερο χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση που να αναφέρει ότι διαγνώσθηκε ο εργαζόμενος θετικός σε μοριακό test ή rapid test covid-19 τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και τα συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής (πυρετός, έντονος βήχας, δυσκολία στην αναπνοή).

Στην εν λόγω ιατρική γνωμάτευση πρέπει να γίνεται σύσταση για κατ’ οίκον περιορισμό του εργαζόμενου που βρέθηκε θετικός στον COVID-19 , ενώ πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες αναρρωτικής άδειας που του χορηγούνται. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ο ιατρός κρίνει το διάστημα της άδειας ασθενείας που απαιτείται για την ανάρρωση του εργαζόμενου.

Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να πάρει ακόμη και 2 μήνες για να ολοκληρωθεί, ενώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν στον ΕΦΚΑ μπορούν να κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και 15 ημέρες μετά από την ημερομηνία του θετικού rapid test.

Αδεια καραντίνας
Υπάρχει ωστόσο περίπτωση ο εργαζόμενος να έχει θετικό rapid test αλλά να μην έχει γνωμάτευση; Κρατικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, στις περιπτώσεις όπου κάποιος νοσεί χωρίς συμπτώματα, άρα δεν ασθενεί.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η άδεια καραντίνας (του Ν Βρούτση) η οποία αφορά 5νθήμερη καραντίνα στο σπίτι και τηλεργασία (εφόσον είναι εφικτή), αλλιώς αναπλήρωση του μισού εργάσιμου χρόνου που χάθηκε, με μία επιπλέον ώρα την ημέρα.

Για όσους έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και είναι τριπλά  δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Απομόνωση προβλέπεται μόνο για όσους έχουν κάνει μόνο τις 2 δόσεις του εμβολίου ή είναι ανεμβολίαστοι. Σε αυτή την περίπτωση η καραντίνα συνδυάζεται με την τηλεργασία ή αν δεν είναι εφικτή, με αναπλήρωση του χαμένου εργάσιμου χρόνου, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία ώρα ημερησίως (μέχρι τη συμπλήρωση του μισού των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον).

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» αυτή την περίοδο γίνονται κάποιες ψηφιακές προσαρμογές στην πλατφόρμα του gov.gr, ώστε να τυπώνεται το θετικό αποτέλεσμα του τεστ, ώστε να προσκομίζεται στον εργοδότη από τον ασθενή εργαζόμενο.

Η αίτηση στον ΕΦΚΑ

Για να πληρωθεί η αναρρωτική άδεια ασφαλισμένων που νοσούν με κορονοϊό μετά από απαιτούνται βήματα:

1. Γνωμάτευση γιατρού:  Για τη λήψη της, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, να ενημερώνουν για το τεστ και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση, προκειμένου να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του τεστ.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται, δικαιούνται επίδομα ασθενείας εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (πλέον των 3 ημερών) από τον θεράποντα γιατρό των δημοσίων ιατρικών δομών και συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ. Ο γιατρός  μπορεί να βεβαιώσει ανικανότητα για εργασία μέχρι δεκαπέντε [15] ημέρες συνολικά, μέσα σε χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη Σε περίπτωση παράτασης της ανικανότητας ή εμφάνισης νέας πάθησης, μετά την συμπλήρωση των 15 ημερών, η ανικανότητα βεβαιώνεται πάντοτε με γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

2. Για να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημα για χορήγηση άδειας ο εργαζόμενος που νοσεί πρέπει να μπει  στην κεντρική σελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) με χρήση κωδικών TAXISNET στο πλαίσιο «Μένουμε ασφαλείς και χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες». Το Τμήμα απαντά με μήνυμα στο e-mail που έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό αίτημα παρέχοντας λεπτομερείς οδηγίες (τυποποιημένα μηνύματα ανά κατηγορία αιτήματος) για το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται και τον τρόπο κατάθεσής τους. ) Εκτός από τη γνωμάτευση απαιτείται επίσης να μη λαμβάνει ο εργαζόμενος επίδομα  ασθενείας από άλλο φορέα ασφάλισης μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν θα λάβει το επίδομα ασθενείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία ή ΟΑΕΔ. Από τους μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί:

Βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία πρόσληψης και ειδικότητα – το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας – και οι μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας.

– Και εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μηνός / μηνών της ασθένειας

Ο ασφαλισμένος έχει προθεσμία  οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας να υποβάλλει τη σχετική αίτηση του στον σύνδεσμο: www.efka.gov.gr/epidoma

3. Ο εργαζόμενος λαμβάνει email που επιβεβαιώνει ότι το αίτημά του έγινε δεκτό. Η χορήγηση επιδόματος ασθενείας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι προς το παρόν ενεργοποιημένη υπηρεσία μόνο για τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ.

4. Οι ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων πλην ΙΚΑ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση επιδόματος ασθενείας με email στο υποκατάστημα που ανήκουν το οποίο θα αναλάβει την διεκπεραίωση  του αιτήματος.

Προσοχή αν ο ασφαλισμένος δε νοσεί αλλά τεθεί σε καραντίνα  λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο λαμβάνει ιατρική γνωμάτευση, η οποία δεν αποτελεί άδεια ασθένειας, αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19.

Σ΄αυτήν την περίπτωση σύμφωνα με ειδικούς μπορεί να ενεργοποιηθεί το μέτρο που είχε αποφασιστεί κατά την πρώτη καραντίνα και προβλέπει χορήγηση άδειας 7 ή 14 ημερών μετ’ αποδοχών και αναπλήρωσης κατά 50% με 1 ώρα επιπλέον δουλειάς πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου, μετά τη λήξη της καραντίνας, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης αν ο ανήκει σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού ο εργοδότης υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Αν δεν είναι εφικτή η τηλεργασία ακολουθεί η λύση δουλειάς back-office. Εφόσον κι αυτό δεν είναι εφικτό, η τρίτη λύση είναι η αναστολή της σύμβασης.