Τι αναφέρεται στην απόφαση αναφορικά με των μεγάλο πανελλήνιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ () και τους συμμετέχοντες.

 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το workenter, που δεν έχουν πάρει ακόμα αναγνώριση παρέχει η τελευταία τροποποιητική απόφαση του ΑΣΕΠ για την 2Γ/2022.

Δείτε τι αναφέρει το άρθρο 3 της απόφασης ΑΣΕΠ με αριθμό 23727:

.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ακόμα περισσότερο ο κύκλος των συμμετεχόντων στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, δεδομένου ότι βάση του παραπάνω άρθρου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση φοιτητές του εξωτερικού που βρίσκονται στην αποφοίτηση είτε πτυχιούχοι που αναμένουν την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ.

Η επικείμενη προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού θα ονομάζεται (και) «πρόσκληση» διότι δεν θα αναγράφει αριθμό θέσεων – άρα πρόσκληση προς όλους τουw πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η συνολική επίδοση των υποψήφίων θα προκύπτει κατά 50% από το βαθμό των μαθημάτων και κατά 50% από το βαθμό του γραπτού τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Σημειώστε:

Ο μεγάλος διαγωνισμός θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο έως το τέλος Νοεμβρίου. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον κόμβο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Αν και δεν θα αναγράφεται αριθμός θέσεων, με βάση εκτιμήσεις -μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού- θα απορροφηθούν ως μόνιμοι σε όλο το Δημόσιο πάνω από 6.000 πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στον γραπτό διαγωνισμό θα συμμετάσχουν όλοι εκπαιδευτικοί, με την ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού, νοσηλευτές και όλα τα παραϊατρικά επαγγέλματα.

Η διενέργεια των γραπτών εξετάσεων τοποθετείται για τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Οι επιτυχόντες, με επιμέρους προκηρύξεις από τους φορείς, θα διοριστούν σε υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς υπουργείων, δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς.

Καταργείται η συνάφεια της προϋπηρεσίας. Θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε επαγγελματική εμπειρία. Αυτό, στην πράξη, «ανοίγει» την προκήρυξη προς όλους τους υποψηφίους, παρέχοντάς τους ίδιες πιθανότητες επιτυχίας.

Μειώνεται κατά πολύ η μοριοδότηση της εμπειρίας. Το ανώτατο όριο εμπειρίας έδινε έως 588 μόρια. Τώρα θα δίνει έως 5 μόρια.
Ενδεχόμενα μεταπτυχιακά, εμπειρία, γνώσ

η ξένης γλώσσας δίνουν απλώς επιπρόσθετα μόρια ως προσαύξηση στη βαθμολογία χωρίς η έλλειψή τους να αποτρέπει τη συμμετοχή.
Στο εξής οι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο «περνούν» μόνο μέσα από γραπτές εξετάσεις. Όσοι δεν λάβουν μέρος στην 2Γ/2022 θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη ευκαιρία τους το 2024!

Από τον κανόνα αυτό εξαιρείται η βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής θα συνεχίσουν να προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις με τη γνωστή διαδικασία προκηρύξεων «Κ».