ΑΣΕΠ – Ο για όλη τη χώρα που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα 2 χρόνια.

Πιο αναλυτικά, ο γιγάντιος αριθμός συμμετεχόντων σχετίζεται με τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αλλά και με το ότι μετά τον Διαγωνισμό θα δημιουργηθεί μια δεξαμενή επιτυχόντων όπου από εκεί θα διορίζονται για τα επόμενα 2 χρόνια όλες οι ειδικότητες Π.Ε. και Τ.Ε.

Αυτό σημαίνει πως ακόμα και πολίτες που δεν έχουν άμεση βλέψη για να διεκδικήσουν μία θέση στον Δημόσιο, θα συμμετάσχουν ώστε να κατοχυρώσουν την θέση τους «μέσα στο παιχνίδι» σε περίπτωση που θελήσουν να διορισθούν!

7 σημεία που

Σημείο 1ο

Η προκήρυξη θα βγει προς το τέλος του Νοεμβρίου, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν αρχές Δεκεμβρίου και ο Διαγωνισμός θα γίνει τον Μάρτιο

Σημείο 2ο

Όσοι πετύχουν από τους δεκάδες χιλιάδες που θα συμμετάσχουν θα μπουν σε μία κατάταξη επιτυχόντων, την λεγόμενη δεξαμενή που ανέφερε και ο υπ. Εσωτερικών, κος Μάκης Βορίδης

Σημείο 3ο

Όταν το επόμενο διάστημα μετά τον Διαγωνισμό βγει μία προκήρυξη σε όλη την Ελλάδα για Π.Ε. και Τ.Ε. που αφορά τον διορισμό σε κάποιο υπουργείο, δήμο, περιφέρεια, φορέα, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ κλπ θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι βρίσκονται σε αυτή την δεξαμενή των επιτυχόντων.

Το ποιους θα διορίσουν από αυτούς που κάνουν αίτηση θα σχετίζεται με το τι βαθμό έγραψε ο ενδιαφερόμενος στον διαγωνισμό αλλά και με άλλα επιπρόσθετα χαρτιά (π.χ. Αγγλικά, Πιστοποίηση Υπολογιστών κλπ).

Σημείο 4ο

Οι εξετάσεις θα γίνουν σε 4 ενότητες που θα αφορούν τον γλωσσικό συλλογισμό, τον αριθμητικό συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα στην εργασία και τις γενικές γνώσεις.

Σημείο 5ο

Για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό αναγκαίο είναι μόνο το πτυχίο σας από το Πανεπιστήμιο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αν απαιτείται από την εκάστοτε προκήρυξη (Π.Χ. για μηχανικούς, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ)

Σημείο 6ο

Η εμπειρία αποδεικνύεται με το τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Σημείο 7ο

Στην θέση των διοικητικών θα μπορούν να τις διεκδικήσουν όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.!