Ξεκίνησαν οι για το υπουργείο Εξωτερικών.

Ειδικότερα, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ () 1/2022 επιλέγονται μόνιμοι των εξής ειδικοτήτων:

-ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων
-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Ο νέος διαγωνισμός, με αριθμό 1/2022, κάνει αποδεκτούς 44 διαφορετικούς τίτλους σπουδών.