Πιο αναλυτικά, αυξήσεις θα διαπιστώσουν συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος Δεκεμβρίου με τις πληρωμές των συντάξεων του Ιανουαρίου λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, οι ελαφρύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους (με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ) θα φανούν αυτόματα στις μηνιαίες αποδοχές τους καθώς η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από μισθούς και συντάξεις παράλληλα με τον φόρο εισοδήματος. Η κατάργηση θα δώσει αύξηση στις αποδοχές τους που ξεκινούναπό 22 ευρώ και ξεπερνούν τα 676 ευρώ τον χρόνο για τα υψηλά εισοδήματα. Επί της ουσίαςθα απαλλαγούν από την εισφορά όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ.

Μόνο η μία από τις δύο εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2023. Στα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων αναγράφονται οι εισφορές υπέρ ΕΑΣ (Ν. 3863/10, Ν. 3865/10) και έναντι ειδικής εισφοράς (άρθρο 29 ν. 3986/11).

Η κατάργηση αφορά στη δεύτερη περίπτωση (φορολογική) που είναι και τα λιγότερα χρήματα σε σύγκριση με την πρώτη (ασφαλιστική). Αυτή που διατηρείται είναι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, που παρακρατείται από τις συντάξεις του Δημοσίου και δεν έχει καμία σχέση με τη φορολογική ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όλους τους φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και η οποία καταργείται από το νέο έτος.

Το μέτρο της κατάργησης της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, αφορά περίπου 500.000 φορολογουμένους. Η εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα έχει ανασταλεί από το 2021. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους (ΕΑΣ) που επιβλήθηκε την 1η.8.2010 θα καταβάλλεται κανονικά (στον λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ) με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης.

Η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 1.400 ευρώ κλιμακωτά, ενώ και επιπλέον εισφορά σε ποσοστό από 3% έως 10% καταβάλλουν όσοι συνταξιούχοι έχουν επικουρική από 300 ευρώ και άνω.