Η Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον που με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 491-9/1/2021), το ζητά να συνταχθεί εντός του τρέχοντας σχολικού έτους. Δείτε αναλυτικά στο

Το που πεισματικά αρνείται να συζητήσει οποιοδήποτε από τα αναγκαία μέτρα που το εκπαιδευτικό κίνημα προτείνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ασφαλή , έρχεται σήμερα, σχεδόν στο τρίτο τρίμηνο πια του σχολικού έτους, και ζητά την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Η κίνηση αυτή ασφαλώς δεν είναι καθόλου τυχαία: σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή της «εσωτερικής και εξωτερικής » που επιδιώκει να επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας.
Μετά την έκδοση Υπουργική Απόφασης (ΦΕΚ 491-9/1/2021), καλούνται οι σχολικές μονάδες να συντάξουν “εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας” εντός του σχολικού έτους 2020 – 2021. Η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται από τον ν.4692/20 που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ τον περασμένο Μάιο. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση. Η κυβέρνηση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους. Έχει άλλες στοχεύσεις.
Συγκεκριμένα:
• Ο «εσωτερικός κανονισμός» μόνο εσωτερικός δεν είναι, καθώς συντάσσεται μεν από τον Σύλλογο Διδασκόντων (ή τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας ή το Σχολικό Συμβούλιο;) αλλά εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπ/κού Έργου (θυμίζουμε: εξωτερικός αξιολογητής της σχολικής μονάδας) και τον Δ/ντή Π.Ε., ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Σχολείου
• Ο «εσωτερικός κανονισμός» έχει οργανική σχέση με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, αφού σχετίζεται άμεσα με έναν από τους δείκτες (Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού) του θεματικού άξονα 9 (Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας) της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, αλλά και τους άξονες 1 και 10 (εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, προστασία χώρων σχολείου κ.ά.)
• Ο «εσωτερικός κανονισμός» εντείνει το κλίμα πειθάρχησης, αυταρχισμού και μετάθεσης των ευθυνών του κράτους στις πλάτες μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς η σχολική μονάδα καλείται να αντιμετωπίσει (και αξιολογείται γι’ αυτό) δισεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα (ρατσισμός, φτώχεια, σεξουαλική βία κ.ά.) ή προβλήματα συντήρησης του σχολικού χώρου (χωρίς εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων) αλλά και οξύνεται ο αυταρχισμός καθώς (ακόμη και για την καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο) επιβάλλονται ποινές στους/στις μαθητ(ρι)ες (ή και τους γονείς).
Η λειτουργία του σχολείου ρυθμίζεται λεπτομερώς από νόμους και δεν υπάρχει επιπλέον ανάγκη για εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Το ζητούμενο είναι η διασφάλιση και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και ο καθορισμός των υποχρεώσεών τους μέσα από τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της. Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν μπορεί παρά να είναι αποκλειστική ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου και καμιά σχέση δεν μπορεί να έχει με οποιαδήποτε αξιολογική διαδικασία.
Μια σειρά ζητήματα, που καλύπτονται από το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο και αποτελούν αντικείμενα απασχόλησης του Συλλόγου Διδασκόντων (π.χ. σχολικές εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες, σχολικός εκφοβισμός), εντάσσονται στα πλαίσια του “εσωτερικού κανονισμού”. Στην πράξη υποβαθμίζεται και απαξιώνεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων.
Το Υπουργείο λες και απευθύνεται σε εισαγγελικά όργανα και όχι σε δασκάλους των παιδιών αναφέρεται στην “κατασταλτική” αντιμετώπιση των σχολικών παραπτωμάτων, ενώ σε ζητήματα αντιμετώπισης συμπεριφορών o κυρίαρχος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων υποβαθμίζεται με την ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή, του συμβούλου σχολικής ζωής, και του Συντονιστή του Εκπαιδευτικού Έργου.
Η στόχευση του Υπουργείου δεν είναι να επιλυθούν τα προβλήματα των σχολείων, ούτε να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός της τάξης. Βήμα – βήμα, πατώντας στους νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων δημιουργούν ένα σχολείο που χωρίς καμία στήριξη, χωρίς χρηματοδότηση, υποδομές και μόνιμο προσωπικό καλείται να λύσει ως “αυτόνομη” οικονομική – εκπαιδευτική μονάδα το σύνολο των προβλημάτων. Αν δεν τα καταφέρνει θα φταίει το ίδιο, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του ΦΕΚ για τον δήθεν “εσωτερικό κανονισμό”.
Κανένα σχολείο να μην προστρέξει στη σύνταξη του “εσωτερικού κανονισμού” πριν τα σχολεία ενημερωθούν για τις αποφάσεις του κλάδου. Από το ΦΕΚ δεν ορίζεται κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αλλά αναφέρεται συνολικά για το έτος 2020 -2021.