Η απόφαση αναφέρει πως, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού, έλλειψης κτηριακών υποδομών, τοπικών γεωγραφικών συνθηκών, και ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής.

Η απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 14961 Απόφαση (η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5353/7-9-2023), του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αττικής κ. Ιωάννη Ψαχούλα έχουμε την αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η λειτουργία 31 σχολικών μονάδων της ΠΔΕ Αττικής, είκοσι ενός (21) Νηπιαγωγείων και δέκα (10) Δημοτικών Σχολείων εξαιτίας έλλειψης μαθητικού δυναμικού, έλλειψης κτηριακών υποδομών, τοπικών γεωγραφικών συνθηκών, και ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής.