: Τέσσερις μεγάλες προκηρύξεις αναμένεται να βγάλει στον «αέρα» το εντός του πρώτο τριμήνου του 2020. Πρόκειται για προκηρύξεις που αφορούν συνολικά 8.566 μόνιμες θέσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ.

Ειδικότερα οι συγκεκριμένες προκηρύξεις αναμένεται να εκδοθούν μέχρι τα τέλη Μάρτη ή τα μέσα Απριλίου.

Ειδικότερα πρόκειται:
1) 5.250 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών

Από το , η πρώτη προκήρυξη για το 2020 θα είναι αυτή για την .

Πρόκειται για που δεν έχει συγκεκριμένο αριθμό επιτυχόντων αλλά δημιουργείται πίνακας κατά σειρά επιτυχίας με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού Παιδείας , αναμένονται 5.250 προσλήψεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης εντός του 2020. Όσον αφορά τη ζήτηση, αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 150.000 υποψήφιους.

Η προκήρυξη, η οποία πιθανότατα θα ονομαστεί 1ΓΕ/2020, αποστέλλεται άμεσα από το στον αρμόδιο φορέα (υπουργείο Παιδείας) για σύμφωνη γνώμη και στη συνέχεια, αμέσως μετά τις γιορτές θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για πάρει ΦΕΚ και να δημοσιευθεί, ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

2) 240 μόνιμες θέσεις Σωφρονιστικών Υπαλλήλων

Κατά πάσα πιθανότητα αυτή θα είναι η δεύτερη προκήρυξη που θα βγει από το . Η επεξεργασία της προκήρυξης βρίσκεται στο τελικό στάδιο .

Πρόκεται για διαγωνισμό 240 μόνιμων θέσεων στο Καταστήματα Κράτησης της Δράμας. Οι θέσεις έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Προστασία Πολίτη για τις φύλακες Δράμας και αφορούν ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ που θα εργαστούν ως Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι.

Θα προσληφθούν -κυρίως- υπάλληλοι των ειδικοτήτων:

ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκου
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΔΕ Φύλαξης
ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

3) 2.858 μόνιμες θέσεις για το «»

Η συγκεκριμένη προκήρυξη στην οποία αναφέρθηκε πριν μερικές ημέρες και ο πρωθυπουργός, βρίσκεται στη διαδικασία της επεξεργασίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Αναμένεται να εκδοθεί κατά πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο, ώστε να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις εντός του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Θα προσληφθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ
Οι θέσεις αφορούν 270 δήμους σε όλη τη χώρα
Προβλέπεται ειδική εμπειρία με έξτρα μοριοδότηση για τους υπηρετούντες συμβασιούχους στο πρόγραμμα.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ εντός 15ημερης προθεσμίας.

4) 167 μόνιμες θέσεις το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Μία από τις επόμενες τέσσερις προκηρύξεις για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων που εκδοθεί εντός του επόμενου τριμήνου είναι και αυτή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την πρόσληψη 167 ατόμων.

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Τα κριτήρια

(Για Π.Ε – Τ.Ε):

Βαθμός πτυχίου
Τυχόν μεταπτυχιακό
Άδεια άσκησης επαγγέλματος (για γεωτεχνικούς)
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Εμπειρία
Γνώση ξένων γλωσσών

(Για Δ.Ε):

Βαθμός τίτλου απολυτηρίου
Δεύτερος τίτλος σπουδών
Εμπειρία
Γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ

Ειδικότητες

Θα ζητηθούν, κυρίως, υποψήφιοι των ειδικοτήτων:

ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής)
ΠΕ Κτηνιάτρων
ΠΕ Ιχθυολόγων
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Πληροφορικής
ΔΕ Γεωργικού – Κτηνοτροφικού
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού