ΟΠΣΥΔ Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Συμπληρωματικές ερωτήσεις και απαντήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/12/2019 - 10:19 | Author: Newsroom Ipaidia

:  Σε συνέχεια του πρώτου μέρους απαντήσεων σε ερωτήσεις αναφορικά με τη διαδικασία της Πρόσκλησης μελών:

Των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01),

εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του :

ΦΕΚ 2380/Γ΄/19-12-2019,
ΦΕΚ 2361/Γ΄/18-12-2019 και
ΦΕΚ 2350/Γ΄/13-12-2019 αντίστοιχα,

για μόνιμο σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019- 2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), προχωρούμε στο δεύτερο μέρος.

Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά πως οι παρακάτω απαντήσεις αποτελούν προϊόν προφορικών πληροφοριών, τις οποίες συλλέξαμε από το ΥΠΑΙΘ, το οποίο θα πρέπει εγγράφως να τοποθετηθεί επί των ερωτημάτων αυτών.

ΟΠΣΥΔ - Διαδικασία διορισμών

Ισχύει ο νόμος 2190/1994 για μη δικαίωμα πλήρωσης θέσεων για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, πριν παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία διορισμού;

Αναφορικά με το αν ισχύει ο νόμος 2190/1994 στις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΥΠΑΙΘ, οι συγκεκριμένες Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ και 3ΕΑ ΔΕΝ εντάσσονται στον νόμο 2190/1994, δηλαδή στη διάταξη που προβλέπει:

Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 17 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 2839/00, ΦΕΚ-196 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

Διορισμοί εκπαιδευτικών - ΑΣΕΠ: Νέοι διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση

ΟΠΣΥΔ Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η εν λόγω διάταξη ΔΕΝ αναφέρεται στο προοίμιο των Προκηρύξεων 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ.

Το αναγραφόμενο στην Πρόσκληση: “3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού”, σε τι αναφέρεται;

Το παραπάνω εδάφιο αναφέρεται στην Ενότητα 2 της Πρόσκλησης: Ενότητα 2.

- Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής -δήλωσης

i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

ii) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 3528/2007 που αναφέρει ότι: «Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ ́ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α ́, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις»

Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των 1.041 Οργανικών θέσεων που εδόθησαν από το ΥΠΑΙΘ για διορισμό;

Η επιλογή ενίσχυσης της Περιφέρειας ήταν πολιτική απόφαση και αυτό θα ισχύσει και για την κατανομή Οργανικών της 3ΕΑ των εκπαιδευτικών. Μετά αφαιρέθηκαν τα διπλά οργανικά κενά, θέσεις σε σχολεία με πολύ λίγους μαθητές και εδόθη μια μικρή προτεραιότητα στην Α/θμια Εκπαίδευση.

Γιατί δεν δίδονται στη δημοσιότητα επακριβώς οι οργανικές θέσεις των σχολείων;

Ως Αιρετοί το έχουμε ζητήσει κατ επανάληψη και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει ζητήσει εγγράφως να της κοινοποιηθεί το σύνολο των Οργανικών κενών από το ΥΠΑΙΘ.

Από την πλευρά μας έχουμε κοινοποιήσει τα οργανικά κενά πριν τις Μεταθέσεις, όμως αποφεύγουμε να τα δώσουμε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα μετά τις Μεταθέσεις, διότι έχουν προκύψει και άλλες μεταβολές σε αυτά, μετά από έρευνες του ΥΠΑΙΘ, τις οποίες δεν γνωρίζουμε.

Οπότε δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε κάτι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι αν είναι και το τελικώς ορθό, από φόβο μην άθελά μας παραπλανήσουμε κάποιον συνάδελφο στην τελική επιλογή του.

Το Υπουργείο θα δώσει στα ΠΥΣΕΕΠ όλα τα οργανικά κενά και όχι συγκεκριμένα για να τα χειρισθούν αυτά όπως νομίζουν;

Δεν έχει καταλήξει το Υπουργείο ακόμη επ' αυτού.

Δουλεύω ως αναπληρωτής αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση διορισμού μου τι γίνεται;

Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 4 του ν. 4589/2019: “Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους”.

Είναι αρκετοί οι υποψήφιοι που εντάσσονται και στις δύο Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ ή σε 2 κλάδους της Προκήρυξης 2ΕΑ, για τους οποίους θα εφαρμοσθεί ο διορισμός ανάλογα με τη ροή των ΠΕ; (ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25…και στο τέλος ΕΒΠ).

Οι εν λόγω υποψήφιοι είναι ελάχιστοι και αυτοί που έχουν ελπίδες διορισμού ελαχιστότατοι.

Τι προβλέπεται για την 9μηνη άδεια ανατροφής δημοσίων υπαλλήλων στους νεοδιόριστους;

Χορηγείται αφού υπολογισθούν κάποια κριτήρια με κάποιο αλγόριθμο. Η εν λόγω άδεια μετράει και για την υπηρέτηση διετούς διάρκειας οργανικής θέσης.

Με ο, τι νεώτερο επανερχόμεθα

ΟΠΣΥΔ Διορισμοί ειδικής αγωγής: Διαθέσιμες περιοχές διορισμού

ΟΠΣΥΔ Διορισμοί στην ειδική αγωγή: Προθεσμίες, αιτήσεις στο opsyd.sch.gr  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: