. Θα επιλεγεί προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, :

Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα τεσσάρων (74) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

σαράντα οκτώ (48) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (Υπουργείο Οικονομικών), στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Ε.Ε.Τ.Τ. (Ανεξάρτητη Αρχή) και

στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Υπουργείο Δικαιοσύνης) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4765/2021.

ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια πρόσληψης

Στη διαδικασία συμμετέχουν τόσο οι επιτυχόντες του γραπτού 2Γ/2022, όσο και όσοι δεν πέτυχαν ή δεν πήραν μέρος.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ: Βαθμός τίτλου σπουδών, συναφής εμπειρία, ενδεχόμενα μεταπτυχιακά, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώξη ξένων γλωσσών
Κατηγορία ΔΕ: Βαθμός τίτλου σπουδών, συναφής εμπειρία, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώξη ξένων γλωσσών

ΠΗΓΗ WORKENTER