: Έγινε η ανακοίνωση των βαθμολογιών και πλέον μπορούν να «καταστρώσουν» καλύτερα το πλάνο τους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επόμενο βήμα για τους αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ είναι η, ώστε να δηλώσουν προτίμηση για τις σχολές και τμήματα που επιθυμούν.

Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις προθεσμίες για την κατάθεση του μηχανογραφικού.

Συγκεκριμένα κάθε υποψήφιος θα πρέπει να κοιτάξει τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμών του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.

Ουσιαστικά, λόγω της ΕΒΕ κάποιοι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να καταθέσουν καθόλου μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ αλλά θα μπορούν καταθέσουν Παράλληλο για εισαγωγή σε ΔΙΕΚ.

Πού θα κινηθούν οι βάσεις

Συγκρίνοντας κανείς τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των φετινών υποψηφίων, με εκείνα των πανελληνίων του 2023, παρατηρούνται μικές διαφορές και αποκλίσεις.

Συγκεκριμένα, οι βαθμολογίες κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα όπως και πέρσι, ενώ μειώθηκαν ελάχιστα και οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στα Μαθηματικά και στην Ιστορία, κάτω από το 50% των υποψηφίων κατέφερε να περάσει τη βάση

Συγκεκριμένα στα Μαθηματικά το 55.95% έγραψε κάτω από 10 και στην Ιστορία το 50,76%.

Παρόμοι εικόνα και στα υπόλοιπα μαθήματα, όπου οι επιδόσεις δεν ήταν και ιδιαίτερα υψηλές καθώς και στη Φυσική το 48% έγραψε κάτω από τη βάση , στη Χημεία το 44,85% αλλά και στα Αρχαία το 41,54%.

Και φέτος οι περισσότεροι υποψήφιοι ήταν από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) οι οποίοι έφτασαν στους 26.641 και ακολούθησε το 1ο Πεδίο των Ανθρωπιστικών σπουδών με 18.857 υποψήφιους.

Ειδικότερα, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα προκύψουν οι εξής διακυμάνσεις στις βάσεις:

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν οριακές αυξήσεις στις βάσεις εισαγωγής σε σχέση με το 2022 καθώς ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων ήταν καλύτερες από πέρυσι αλλά και οι υποψήφιοι περισσότεροι (κατά 573 άτομα) .

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών επιστημών (Πολυτεχνικές, μαθηματικών, φυσικών σχολών κ.α) οι υποψήφιοι ήταν λιγότεροι κατά περίπου 1.000 άτομα.

Εδώ, φαίνεται ότι θα έχουμε μείωση των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι ακόμη και οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν πολλά μόρια θα έχουν ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε καλές σχολές.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (σπουδών Υγείας) οι επιδόσεις των υποψηφίων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι επομένως και εδώ οι μεσαίες σχολές θα σημειώσουν πτώση.

Ειδικά για τις Ιατρικές, είναι πιθανό να «πέσουν» οι βάσεις στις σχολές της επαρχίας.

Τέλος, στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι παρόμοιες με πέρυσι αλλά οι υποψήφιοι είναι 1.445 περισσότεροι από το 2022 , επομένως ότι ο ανταγωνισμός για μια θέση θα είναι σκληρός και θα υπάρχει μια αύξηση των βάσεων εισαγωγής αλλά όχι μεγάλη.

Μηχανογραφικό: Τα πέντε βήματα για την κατάθεσή του

Για να κάνουν το μηχανογραφικό οι υποψήφιοι καλό θα είναι, πριν, να έχουν προετοιμαστεί:

Βρείτε σε Επιστημονικό Πεδίο θα δηλώσετε τις σχολές
Υπολογίστε πόσα μόρια βγάζετε Γράψτε σε ένα χαρτί όλες τις σχολές που σας ενδιαφέρουν και βάλτε τις με τη σειρά προτίμησης που θέλετε να τις δηλώσετε, ανεξάρτητα με τις βάσεις
Στη συνέχεια, δίπλα σε κάθε σχολή γράψτε τη βάση που θα έχει ανακοινωθεί για φέτος
Αντιγράψτε τους αριθμούς προτίμησης στο Μηχανογραφικό

Ποιοι κάνουν Μηχανογραφικό

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν: Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2023, και εφόσον ήδη κατέχουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2021 ή 2022, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Για τους υποψηφίους του 10% έτους 2020 δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ για τους υποψηφίους του 10% έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2021.