στο Δήμο Περιστερίου  – Δείτε την προκήρυξη από το και ποιούς αφορά

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου, γνωστοποιεί την πρόσληψη 62 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.