Η υλοποίηση της προκήρυξης για φαίνεται πως προχωράει. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Αναλυτικότερα, πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από τις 789 προσλήψεις που έχουν εγκριθεί, 55 συνολικά θέσεις θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Βοηθών Θαλάμου, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να βγει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.