: Σε ποιούς φορείς έρχονται προσλήψεις – Δείτε στο πού αναμένονται 14.231 μόνιμες , με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό.

– ΝΕΕΣ προσλήψεις

Αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσίευση των προσκλήσεων από το για 2.600 επαγγελματίες ένστολους. Η υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου προχωρά την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προκηρύσσει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , συνολικά ενενήντα έξι  ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του. Επίσης, σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός της για την πρόσληψη 396 μηχανικών , οδηγών διοικητικών και άλλων ειδικοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης («stages») σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της  και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της.

Δείτε τους διαγωνισμούς  αναλυτικά – Δεν αποκλείεται μέσα στο χρόνο  να προκύψουν και άλλες έκτακτες εγκρίσεις για μόνιμο προσωπικό.

Οι που θα γίνουν μέσα στο 2021

10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
60 θέσεις στον
60 θέσεις στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
28 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
68 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
19 θέσεις στο
10 θέσεις στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
782 θέσεις στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας
34 θέσεις νομικών συμβούλων σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα
102 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
25 θέσεις ΠΕ Διοικητικού στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών
15 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού
17 θέσεις στο υπουργείο Εσωτερικών
17 θέσεις στις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων
67 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
27 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13 θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
55 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Μία θέση μόνιμου εξ εφεδρείας αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (υπουργείο Εθνικής Αμυνας)
123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών
60 θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας
795 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία
258 θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας

724 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
299 σε επιμελητήρια
62 δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι

:  Προσλήψεις για 396 μηχανικούς , τεχνίτες και διοικητικούς – Οι θέσεις ανά ειδικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους, ή κατ’ εξαίρεση, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας: 96 προσλήψεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ο διαγωνισμός για 54 προσλήψεις

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα καθήκοντα των οποίων εμπίπτουν στον τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον τομέα Διεθνούς Προστασίας.

Κομισιόν: Πρακτική άσκηση  με μηνιαίο επίδομα 1,229 ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης («stages») για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο