Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί για ένα σχολείο διεπιστημονικά στελεχωμένο

Υπόμνημα ΣΚΛΕ στο Υπουργείο Παιδείας: Για ένα σχολείο διεπιστημονικά στελεχωμένο Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά τους 10.000 κοινωνικούς λειτουργούς όλης της χώρας....

Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Τι θα ισχύσει για πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Επανακατάταξη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΔΕ01 σε ΤΕ01

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ Ε.Β.Π. ΜΕ ΘΕΜΑ: Επανακατάταξη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΔΕ01 σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΤΕ01 – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,...

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τους σχολικούς βοηθούς

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α συντάσεται με το κείμενο διαμαρτυρίας που είχε συνταχθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, τον Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής και τους Φορείς του Συντονιστικού Ειδικής Εκπαίδευσης, το οποίο και αναδημοσιεύουμε...

Κοινή διαμαρτυρία φορέων ειδικής αγωγής με σχολικούς βοηθούς

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α συντάσεται με το κείμενο διαμαρτυρίας που είχε συνταχθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, τον...

ΔΟΕ: Θεσμοθέτηση μόνιμων θέσεων σχολικών βοηθών

ΔΟΕ – Σχετικά με τον θεσμό των Συμβασιούχων Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων κάνουν αναγκαία...

ΔΟΕ: Μόνιμες θέσεις Σχολικών Βοηθών τώρα

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ επισημαίνει ότι οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων κάνουν αναγκαία τη σταθερή υποστήριξη από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως και μόνιμο προσωπικό στην...

Συντονιστικό Ειδικής Εκπαίδευσης: “Διαμαρτυρία για τους σχολικούς βοηθούς”

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ" ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού στα δημόσια σχολεία είναι σταθερά η προσδοκία και ο αγώνας που καταβάλουν επί δεκαετίες οι προοδευτικοί λειτουργοί της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί τη βασική προυπόθεση για την επίτευξη της ισότιμης και πέρα από κάθε διάκριση πρόσβασης στα αγαθά της παιδείας και σε ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.Η υποκατάσταση θέσεων εργασίας με μισθούς «πείνας» και επισφαλείς όρους εργασίας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας δε θα μπορούσε να χαιρετιστεί από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ως μέρος της λύσης των σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σχολείο, παρά την προσπάθεια που καταβάλλουμε να κατανοήσουμε τις οικονομικές περιστάσεις. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών μας έχουν ιδιαίτερα ανησυχήσει αναφορικά με την επαπειλούμενη επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, και κυριότερα σε σχέση με την έκπτωση του δημόσιου χαρακτήρα και του προορισμού του σχολείου να παρέχει υψηλής ποιότητας παιδαγωγικές υπηρεσίες σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά προετοιμάζοντας τους αυριανούς δημοκρατικούς πολίτες.Συγκεκριμένα, ανατρέχοντας στη δημόσια πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Νο1/2017 με Αρ. Πρωτ. 4747 στις 23/01/2017, παρατηρούμε στο συνοδευόμενο παράρτημα με τις θέσεις απασχόλησης πως ορθά οι Σχολικοί Βοηθοί έχουν συμπεριληφθεί στην ίδια κατηγορία με των ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ και με απαιτούμενα προσόντα «οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας». Κατανοούμε όλοι πως περιγράφονται καθήκοντα υποστηρικτικών εργασιών αναφορικά με την καθαριότητα, φροντίδα και φύλαξη των σχολικών μονάδων και γι’ αυτό δεν ζητούνται και εξειδικευμένα προσόντα. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται μέριμνα για ειδικές γνώσεις που θα επέτρεπαν την είσοδο στις σχολικές αίθουσες και την απευθείας επαφή και συνδιαλλαγή με τους μαθητές.Τα παραπάνω καταδεικνύονται και με την Αρ. πρωτ:203376/Δ1 ανακοίνωση στις 11.12.15 αναφορικά με τα καθήκοντα των «ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», όπου αναφέρεται πως:«Οι σχολικοί βοηθοί δεν ασκούν παιδαγωγικό και διδακτικό έργο αλλά έχουν υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο. Συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εργασία κρίνεται αναγκαία με την υπόδειξη - καθοδήγηση του Δ/ντή /Προϊσταμένου/ συλλόγου διδασκόντων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.Οι Σχολικοί Βοηθοί προκειμένου να απασχοληθούν στην σχολική μονάδα προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία»Με λύπη πληροφορηθήκαμε το υπ ΄αρ. 40493/Δ3, 09-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Παντή, που περιγράφει τα καθήκοντα των σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ. Το έργο του προσωπικού θα είναι υποστηρικτικό και βοηθητικό και θα περιλαμβάνει επικουρική υποστήριξη στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (με μια «ενημέρωση» από το Διευθυντή ή το Σχολικό Σύμβουλο). Τα περιγραφόμενα καθήκοντα περιλαμβάνουν καθήκοντα του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, όπως την υποστήριξη της φροντίδας των μαθητών σε θέματα ασφάλειας και αυτοεξυπηρέτησης.Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), όπως και οι υπόλοιποι λειτουργοί της Ειδικής Αγωγής, έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα γενικής και ειδικής αγωγής, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν μαθητές με ειδικές ανάγκες και να υπηρετούν την ισότιμη ένταξη τους στη δημόσια εκπαίδευση. Ακόμη, και η ασφάλεια και υποστήριξη της αυτοεξυπηρέτησης (όπως τίθεται) είναι κομμάτι της εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και της παιδαγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα ενός κλάδου που υπηρετεί τη δημόσια παιδεία παραπάνω από 17 χρόνια, καθώς υποκαθίσταται και υποβαθμίζεται ο ρόλος του και η πραγματική συνεισφορά του στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Κυριότερα, πρόκειται για μια αληθινή έκπτωση στα δικαιώματα των μαθητών με ειδικές ανάγκες, καθώς διαβλέπεται μια αντικατάσταση του εξιδικευμένου προσωπικού και των αναβαθμισμένων υπηρεσιών με την απλή «εξυπηρέτηση» βασικών αναγκών από ανειδίκευτο προσωπικό.Σε συνδυασμό με τη διαβλεπόμενη δυνατότητα της εισαγωγής ιδιωτών που προσλαμβάνουν οι γονείς για την παράλληλη στήριξη γεννούνται πολλά ερωτηματικά για το δημόσιο χαρακτήρα της Ειδικής Εκπαίδευσης.Πάγια θέση μας αποτελεί ο διορισμός μόνιμου προσωπικού με αξιοπρεπείς και ασφαλείς όρους εργασίας σε όλες τις θέσεις. Ζητάμε ένα πραγματικά «ανοικτό σχολείο» για όλους.Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε:·Να αρθεί ο όρος «σχολικοί βοηθοί» και ο «υποστηρικτικός»χαρακτήρας της εργασίας τους.·Να τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες μόνο ως γενικών καθηκόντων ή ως επιστάτες, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν έχουν θέση στις σχολικές αίθουσες και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες του εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορούν να στηρίξουν τους μαθητές τις ΣΜΕΑΕ.·Να μη δίνεται καμμία αρμοδιότητα σχετικά με τους μαθητές·Να μη ισχύσει ηεπιμόρφωση των«σχολικώνβοηθών» από τη σχολική κοινότητα ή τους συμβούλους Ε.Α.Ε. αφού δεν έχουν οποιαδήποτεσχέση με την εκπαιδευτική και υποστηρικτική διαδικασία προς τους μαθητές·Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ το συντομότερο δυνατό.ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:ΠΟΣΕΕΠΕΑΠΟΣΓΚΑμεΑΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣΣΑΤΕΑΕΝΕΛΕΑΣΑΚΕΑΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΚΙΜΕΓΕΕ

Κοινωφελής εργασια ΟΑΕΔ: Διαμαρτυρία για το πρόγραμμα Σχολικών Βοηθών

Λάβαμε και δημοσιεύουμε έγγραφο του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το πρόγραμμα Σχολικών Βοηθών του ΟΑΕΔ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)Θεσ/νίκη,9/5/2017Αρ. Πρωτ: 15Πληροφορίες: Αθανάσιος ΛασιόπουλοςΤηλέφωνο: 697 098 2929email: [email protected]ΠΡΟΣ: Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Π. Κασιανό Κοινοποίηση:ΠΟΣΕΕΠΕΑ Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ κ. Δ. Παπαευθημίου κ. Β. Βούγια ΠΟΣΓΚΑμεΑ Θέμα: «Πρόγραμμα Σχολικών βοηθών του ΟΑΕΔ »Διαμαρτυρόμαστε έντονα σε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας που στόχο έχει την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής καιΕκπαίδευσης την μετατροπή της σε χώρο εξεύρεσης εργασίας και εμπόριο ελπίδας μερικής απασχόλησης. Στα Ειδικά Σχολεία και την Παράλληλη Στήριξη στα Γενικά Σχολεία τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες, διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν τον χαρακτήρα τους, με την βοήθεια, την φροντίδα, την προσοχή του εξειδικευμένου προσωπικού. Ο ευαίσθητος χώρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δεν ενδείκνυται για πειραματισμούς και πρόχειρες λύσεις. Αντιθέτως απαιτούνται ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξειδικευμένες γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία για την στήριξη τόσο των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των οικογενειών τους. Για αυτό απαιτούμαι:1)Καμία πρόσληψη μέσω κοινωφελών προγραμμάτων ΟΑΕΔ στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2)Μεταφορά των κονδυλίων ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ στο Υπουργείο Παιδείας και διάθεσή τους άμεσα στις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ και της Παράλληλης Στήριξης για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ,3)Άμεσους και μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ,4)Έγκαιρη τοποθέτηση αναπληρωτών από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2017-18).

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Προσλήψεις σχολικών βοηθών στα ειδικά σχολεία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΑναφέρουμε ότι οι Σχολικοί Βοηθοί δεν διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και πτυχία, για να ασκήσουν τα καθήκοντα, που τους όρισε το Υ.Π.Π.Ε.Θ (ΣΧΕΤ. Αρ.πρ40493/Δ3)για τις σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ και γενικότερα για τα Γενικά σχολεία. Θέτουν άμεσα σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών, καθότι είναι ανειδίκευτοι. Επιπλέον θίγουν τα επαγγελματικά και εργασιακάδικαιώματα του εξειδικευμένου κλάδου της Ειδικής Αγωγής των πτυχιούχων του Ε.Β.Π που ασκεί ήδη το καθηκοντολόγιο( φεκ 78/τ.Α/14.3.2000)-που στην παρούσα δόθηκε και στους σχολικούς βοηθούς-και που καλύπτει τα οργανικά και λειτουργικά των σχολικών μονάδωνΣΜΕΑΕΠ.Ε. και Δ.Ε μέσα από τους αξιολογικούςπίνακες αναπληρωτώντου ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2017.Επίσης με το σχ. 72413/δ3 3/5/2017 που απέστειλε το Υ.Π.Π.Ε.Θ εν συνεχεία του ανωτέρου εγγράφου, κατόπιντων αντιδράσεων μας, αναφέρεται ότι οι σχολικοί βοηθοί ασκούν επικουρική υποστήριξη στο έργο μας και λειτουργούν υπό την εποπτεία μας. Και σε αυτό το σημείο προβάλουμε τις αντιδράσεις μας καθώς για να ασκήσουν την επικουρική υποστήριξη πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες γνώσεις. Οι εκπαιδευτικοί, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ των σχολικών μονάδων εξυπηρετούν μόνο τους μαθητές των σχολικών μονάδων.-Δεν εκπαιδεύουν- Δεν εποπτεύουν ανειδίκευτους εργαζόμενους.Επισημαίνουμε, ότι στον οδηγό υλοποίησης δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούςχαρακτήρα αναφέρεται ότι οι φορείςαπασχολούν τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση, στην οποία θα τοποθετηθούν.Για όλους αυτούς τους λόγουςζητούμε άμεσα:1.Από το Υ.Π.Π.Ε.Θ ·ανάκληση του καθηκοντολογίου των σχολικών βοηθών·μόνιμες προσλήψειςστην Εδική Αγωγή Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω μνημονίων να γίνονται προσλήψεις μόνο μέσω των πινάκων των αναπληρωτώνειδικής αγωγής με το βασικό πτυχίο κατά κλάδο2.Απότο Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Κ.Α. γενική γραμματεία διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων ,τους Δήμους και τον ΟΑΕΔ επανατοποθέτηση των εργαζομένων εκτός εκπαίδευσης σε δομές που θα είναι αναγκαίοι3.τη γνωμοδότησητου νομικού συμβούλου της Π.Δ.Ε.Θ. για το ποιος θαφέρει την ευθύνη, σε οποιαδήποτε περίπτωση ατυχήματος λόγω έλλειψης γνώσεωνκαι λάθος χειρισμού στην άσκηση των καθηκόντων των σχολικών βοηθών στους μαθητές των ΣΜΕΑΕ.4.Από την Π.Δ.Ε.Θ. να πράξει τα δέοντα, ενημερώνονταςτο Υ.Π.Π.Ε.Θ.και τοΥ.Ε. Κ.Α.Κ.Κ.Α.5.Από τιςΠ.Δ.Ε και Δ.Δ.Ε. Θεσσαλίας να πάρουν θέση για το ζήτημα6.Από την Σύμβουλο Ειδικής ΑγωγήςΘεσσαλίας να αρνηθείτην επιμόρφωση των Σχολικών Βοηθών7.Από τους Βουλευτές, τους συλλόγους γονέων ΑΜΕΑ, ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, τις Ομοσπονδίες ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΜΕΕΑ, ΑΔΕΔΥ τους τοπικούς συλλόγουςεκπαιδευτικών Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. την αμέριστη υποστήριξή τουςΟι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π Θεσσαλίας5/05/2017