Δημοσιεύουμε έγγραφο του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το του

Διαμαρτυρόμαστε έντονα σε κάθε προσπάθεια του που στόχο έχει την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης την μετατροπή της σε χώρο εξεύρεσης εργασίας και εμπόριο ελπίδας μερικής απασχόλησης.

Στα Ειδικά Σχολεία και την Παράλληλη Στήριξη στα Γενικά Σχολεία τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες, διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν τον χαρακτήρα τους, με την βοήθεια, την φροντίδα, την προσοχή του εξειδικευμένου προσωπικού.

Ο ευαίσθητος χώρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δεν ενδείκνυται για πειραματισμούς και πρόχειρες λύσεις. Αντιθέτως απαιτούνται ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξειδικευμένες γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία για την στήριξη τόσο των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των οικογενειών τους. Για αυτό απαιτούμαι:

1)Καμία πρόσληψη μέσω στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

2)Μεταφορά των κονδυλίων ΕΣΠΑ από τον στο Υπουργείο Παιδείας και διάθεσή τους άμεσα στις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ και της Παράλληλης Στήριξης για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ,

3)Άμεσους και μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ,

4)Έγκαιρη τοποθέτηση αναπληρωτών από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2017-18).