Μειωμένο ΦΠΑ: Παρατείνεται για «ευαίσθητα» αγαθά και υπηρεσίες

Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, Παρατείνεται το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ σε «ευαίσθητα» αγαθά και υπηρεσίες. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30 Απριλίου 2021) έως -31η Δεκεμβρίου 2021,…