«Καμία κατανομή μαθημάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει»

Σύμφωνα με έγγραφο του ΠΥΣΔΕ Πειραιά (αρ. πρωτ: 14641/23-06-2020) καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν  την Τρίτη 30/06 και να προχωρήσουν σε κατανομή ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά…

Διδασκαλία σε τμήματα που φοιτούν παιδιά εκπαιδευτικών – Τί ισχύει

Δείτε αναλυτικά τί ισχύει για την κατανομή τμημάτων / μαθημάτων όταν στο τμήμα φοιτούν παιδιά εκπαιδευτικών “Παρακαλούμε να συστήσετε στους Διευθυντές των σχολείων και συλλόγους των καθηγητών Μ.Ε. της αρμοδιότητας…

Kατανομή τάξεων σχολικού έτους 2017-2018: Τί θα ισχύσει

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος» – Τί αναφέρει η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας

Τί ισχύει για την Κατανομή τάξεων στο Δημοτικό

Κατανομή τμημάτων Δημοτικό Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό σε σχολικές μονάδες Π.Ε προβλέπεται στις Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ1507/2006,τ.Β ́) και Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451,τ.Β ́) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας Έρευνας και…