Νέο νομοσχέδιο: Αλφαβητικά η κατανομή μαθητών στα τμήματα – Τι αλλαγές έγιναν

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεχίζεται η Διαβούλευση του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Το υπουργείο έκανε μερικές αλλαγές στην υπάρχουσα…

«Καμία κατανομή μαθημάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει»

Σύμφωνα με έγγραφο του ΠΥΣΔΕ Πειραιά (αρ. πρωτ: 14641/23-06-2020) καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν  την Τρίτη 30/06 και να προχωρήσουν σε κατανομή ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά…

Kατανομή τάξεων σχολικού έτους 2017-2018: Τί θα ισχύσει

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος» – Τί αναφέρει η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας

Τί ισχύει για την Κατανομή τάξεων στο Δημοτικό

Κατανομή τμημάτων Δημοτικό Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό σε σχολικές μονάδες Π.Ε προβλέπεται στις Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ1507/2006,τ.Β ́) και Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451,τ.Β ́) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας Έρευνας και…