Δείτε αναλυτικά τί ισχύει για την τμημάτων / μαθημάτων όταν στο τμήμα φοιτούν παιδιά εκπαιδευτικών

“Παρακαλούμε να συστήσετε στους Διευθυντές των και συλλόγους των καθηγητών Μ.Ε. της αρμοδιότητας σας, κατά την κατανομή των μαθημάτων και τμημάτων των τάξεων του σχολείου, να μην ανατίθεται σε καθηγητές η διδασκαλία μαθημάτων σε τμήματα στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους, ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις για την αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών” . Μέχρι 2 χρόνια ο δάσκαλος στο ίδιο τμήμα το νέο ΠΔ ορίζει:

 

Ο χρόνος ανάληψης τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Δεν επιτρέπεται η ανάληψη τμήματος από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας, συνεχόμενης ή μη.