ΔΙ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο δι-άλογος, η δι-ϋπουργική και το δί-καιο των εκπαιδευτικών

ΔΙ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο δι-άλογος, η δι-ϋπουργική και το δί-καιο των εκπαιδευτικών του Παναγιώτη Κουκουρίκου, αναπληρωτή εκπαιδευτικού Ο δυσεπίλυτος γρίφος των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση έχει τις ρίζες του σε…

Τράπεζα θεμάτων ή τράπεζα θυμάτων;

Στις πλάτες μαθητών, γονέων και καθηγητών θα εφαρμόσει φέτος το υπουργείο Παιδείας τον νέο νόμο για το Λύκειο, που θα προβλέπει πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου, με θέματα που…