ΔΙ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο δι-άλογος, η δι-ϋπουργική και το δί-καιο των εκπαιδευτικών
του Παναγιώτη Κουκουρίκου, αναπληρωτή εκπαιδευτικού
Ο δυσεπίλυτος γρίφος των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση έχει τις ρίζες του σε παθογένειες των τελευταίων χρόνων, στις οποίες καμία πολιτική ηγεσία δεν κατάφερε να δώσει ουσιαστική λύση. Μήπως ήρθε η ώρα να υπάρξει δι-ακομματική συνεννόηση για τις προσλήψεις στη δημόσια εκπαίδευση…???
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΒΑΛΕΤΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ: Ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιηθούν ή όχι μόνιμοι διορισμοί την επόμενη σχολική χρονιά, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η κατάθεση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ομοσπονδιών και πολιτικών κομμάτων ολοκληρωμένων προτάσεων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί, επιτέλους, μέσα από τη σύνθεση ένα σταθερό, βιώσιμο και διαχρονικό σύστημα προσλήψεων στη δημόσια εκπαίδευση. Διαφορετικά, η κοροϊδία για τους εκπαιδευτικούς θα συνεχίζεται και η κατάσταση θα επιδεινώνεται χρονιά με τη χρονιά.
Η ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ: Μετά από μία εξαετία 30.000 συνταξιοδοτήσεων και ελάχιστων μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, ο τριετής προγραμματισμός που επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να περιλαμβάνει ένα γενναίο αριθμό μόνιμων διορισμών. Το απαράδεκτο καθεστώς της «αξιοποίησης» 20.000 και πλέον αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κάθε σχολικό έτος δεν μπορεί να συνεχιστεί, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας τις παιδαγωγικές προεκτάσεις της δυσλειτουργικής αυτής κατάστασης.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ: Η πολύχρονη αδιοριστία, οι επαναλαμβανόμενες αλλά ανεπιβεβαίωτες υποσχέσεις για μόνιμους διορισμούς, το διάσπαρτο νομικό πλαίσιο, οι πολλαπλοί πίνακες προσλήψεων και η εργασιακή ανασφάλεια στους κόλπους των εκπαιδευτικών έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια πολλαπλές ομάδες εκπαιδευτικών με «αντικρουόμενα» συμφέροντα. Μόνο μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις και αναγνώριση του κοινού δικαίου, που δεν είναι άλλο από την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, μπορούμε να προχωρήσουμε και να αναζητήσουμε λύσεις.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΩΣ & ΓΙΑΤΙ…???): Αυτό που επιβάλλεται, για να ισορροπήσει η κατάσταση, είναι η άμεση θέσπιση ενός νέου ενιαίου συστήματος προσλήψεων στη δημόσια εκπαίδευση. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων απέδειξε περίτρανα ότι η ύπαρξη ξεχωριστών πινάκων (πίνακες μόνιμων διορισμών, πίνακες αναπληρωτών, πίνακες προϋπηρεσίας, πίνακες ΑΣΕΠ, πίνακες με κοινωνικά κριτήρια, κλπ) δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα επέλυσε και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή, η δημιουργία ενός ενιαίου πίνακα προσλήψεων για κάθε κλάδο από τον οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης σε κάθε σχολικό έτος, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του πίνακα θα διορίζονται μόνιμα και οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν θα προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, προκρίνεται ως μία λογική και ρεαλιστική λύση.
Τα κριτήρια μοριοδότησης του ενιαίου συστήματος προσλήψεων που ακολουθούν επιχειρούν την ενοποίηση του διάσπαρτου νομικού πλαισίου των τελευταίων χρόνων σε συνδυασμό με την άρση των αδικιών του παρελθόντος. Δεν αποτελούν προσπάθεια επιβολής μίας ακόμη πρότασης, αλλά προσπάθεια ανάδειξης των παραμέτρων στο τραπέζι του διαλόγου. Για το λόγο αυτό, στην ενότητα Αιτιολογία, δίνεται μία σύντομη επιχειρηματολογία αναφορικά με τη προτεινόμενη ενδεικτική μοριοδότηση του κάθε κριτηρίου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ EΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ)
1. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας, πχ. 45 μήνες = 45 μόρια
Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία δεν υπολογίζεται με συντελεστή 1 μόριο για κάθε μήνα, αλλά με αυξημένο συντελεστή 1,2 και με ανώτατο όριο τα 5 επιπλέον μόρια. Παράδειγμα: 14 μήνες σε δυσπρόσιτο σχολείο = 14 Χ 1,2 = 16,4 μόρια. 26 μήνες σε δυσπρόσιτο σχολείο = 26 Χ 1,2 =31,2 αλλά 31 μόρια, λόγω του ανώτατου ορίου.
Αιτιολογία:
i. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο μοριοδότησης του ενιαίου συστήματος προσλήψεων. Η αδιοριστία των τελευταίων χρόνων έχει συντελέσει στο να υπάρχουν εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλες προϋπηρεσίες οι οποίες, σε ένα ενιαίο σύστημα προσλήψεων, θα πρέπει να αναγνωριστούν.
ii. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται στο σύνολό της και πιο συγκεκριμένα, για τη μοριοδότηση του ενιαίου συστήματος προσλήψεων, κάθε ημέρα προϋπηρεσίας στο δημόσιο σχολείο υπολογίζεται και δεν πάει χαμένη.
iii. Για την προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία, μία τεχνική αυτής της μορφής θα μπορούσε να υιοθετηθεί για να επιλύσει τη δυσαρμονία που υπάρχει σήμερα στους πίνακες μόνιμων διορισμών (απλή μοριοδότηση) και στους πίνακες αναπληρωτών (διπλή μοριοδότηση). Ο αυξημένος συντελεστής (Χ 1,2) για τους μήνες που ένας εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε δυσπρόσιτα σχολεία συμβάλλει στην ενοποίηση των δύο πινάκων (στοιχείο που αποτελεί και βασική αρχή του ενιαίου συστήματος προσλήψεων), αφού θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία, αλλά δε θα πριμοδοτηθεί σε βαθμό που να αδικεί άλλους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάποιος εκπαιδευτικός που έχει αρκετούς μήνες προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία θα πάρει ένα επιπλέον μπόνους, αλλά ταυτόχρονα το ανώτατο όριο θα εξασφαλίζει ότι δεν θα αδικήσει κανέναν άλλο εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, η μοριοδότηση αυτής της μορφής θα οδηγήσει στο να μη μονοπωλούνται οι θέσεις αυτές από τους ίδιους εκπαιδευτικούς. Κατά συνέπεια, η μοριοδότηση για τα δυσπρόσιτα σχολεία, αλλά και για επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης (βλ. παρακάτω, βαθμός πτυχίου, δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακές σπουδές, κοινωνικά κριτήρια) θα πρέπει να διασφαλίζεται με ανώτατο όριο (πχ. 5 έως 10 μόρια). Φυσικά, μία ενέργεια όπως αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί άμεσα και από την επικαιροποίηση του καταλόγου των δυσπρόσιτων σχολείων.
2. ΑΣΕΠ: Η επιτυχία κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση. Η επιτυχία κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με μισό (0.5) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση.
Αιτιολογία:
i. Η επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα πρέπει, επίσης, να αποτελεί βασικό κριτήριο μοριοδότησης του ενιαίου συστήματος προσλήψεων. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για έλεγχο των διαδικασιών προσλήψεων στην εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ σε συνδυασμό με τη μη εφαρμογή αντίστοιχης διαδικασίας τα τελευταία χρόνια για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση, οδηγούν στον καθορισμό μοριοδότησης από επιτυχίες σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, στο βαθμό που υπολογίζονταν μέχρι σήμερα.
ii. Η εν λόγω μοριοδότηση αποτελεί την ακριβή μεταφορά του υπολογισμού μορίων που ισχύει σήμερα με βάση την τρέχουσα νομοθεσία.
3. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού πτυχίου, ακέραιος ή κλασματικός, αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του πτυχίου είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10) . Παράδειγμα: Βαθμός πτυχίου 7,17 = 2,17 μόρια.
Αιτιολογία:
i. Στο παλαιό σύστημα διορισμών (60% ΑΣΕΠ – 40% Προϋπηρεσία), για την τελική κατάταξη στον πίνακα του 60%, η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης του ΑΣΕΠ προσαυξάνονταν από 3 επιπλέον κριτήρια (Α, Β, Γ) όπως φαίνεται και από την προκήρυξη του τελευταίου ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών (2Π/2008). Συγκεκριμένα, η προκήρυξη ανέφερε: « … Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξέτασης για τον προσδιορισμό του τελικού συνολικού βαθμού, καθορίζεται με βάση τα αναφερόμενα τρία κριτήρια ως ακολούθως: Α. Με βάση το βαθμό πτυχίου: Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού πτυχίου, ακέραιος ή κλασματικός, αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του πτυχίου είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10). Β. Με βάση τις μεταπτυχιακές σπουδές (…). Γ. Με βάση την εκπαιδευτική προϋπηρεσία (…). »
ii. Επιπρόσθετα, σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα, ο βαθμός πτυχίου αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια με υψηλό συντελεστή. Ωστόσο, επειδή στο παρελθόν, για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση, αποτελούσε κριτήριο με ανώτατο όριο τα 5 μόρια προτείνεται η συνέχιση της μοριοδότησής του σε αυτό το βαθμό.
iii. Η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου είναι ιδιαίτερα χαμηλή (έως 5 μόρια) με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται καθοριστικά ο ενιαίος πίνακας προσλήψεων (αφού οι μήνες προϋπηρεσίας για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση είναι άνω των 40 και ο μέγιστος, πλέον της βάσης, βαθμός της γραπτής εξέτασης του ΑΣΕΠ έως 45 (αφού η βάση ήταν το 55).
iv. Με τη μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου, δίνεται η ευκαιρία σε νέους απόφοιτουςνα ξεκινήσουν μία μοριοδότηση στους πίνακες, τη στιγμή μάλιστα που δεν τους έχει δοθεί σχεδόν ποτέ η ευκαιρία για ΑΣΕΠ ή προϋπηρεσία.
4. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ: Η ύπαρξη δεύτερου πτυχίου, το οποίο αποτελεί προσόν ένταξης σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μοριοδοτείται με 3 μόρια.
Αιτιολογία:
i. Στη δημόσια εκπαίδευση υπάρχει θεσμοθετημένη η δεύτερη ειδικότητα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δεύτερων και τρίτων αναθέσεων σε έναν εκπαιδευτικό, οδηγεί εύλογα στην ανάδειξη επιπλέον μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να διδάξουν σε δύο κλάδους της δημόσιας εκπαίδευσης.
ii. Επιπρόσθετα, σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα, το δεύτερο πτυχίο αποτελεί ένα από τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης.
iii. Η μοριοδότηση του δεύτερου πτυχίου είναι ιδιαίτερα χαμηλή (3 μόρια) με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται καθοριστικά ο ενιαίος πίνακας προσλήψεων (αφού οι μήνες προϋπηρεσίας για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση είναι άνω των 40 και ο μέγιστος, πλέον της βάσης, βαθμός της γραπτής εξέτασης του ΑΣΕΠ έως 45 (αφού η βάση ήταν το 55).
5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Λαμβάνονται υπόψη μόνο αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας φοιτήσεως τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους καθώς και διδακτορικό με τις επόμενες προσαυξήσεις:
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα του κλάδου, 2 μόρια
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου ή στα παιδαγωγικά, 3 μόρια
  • Διδακτορικό στην ειδικότητα του κλάδου, 4 μόρια
  • Διδακτορικό στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου ή στα παιδαγωγικά, 5 μόρια
Αιτιολογία:
i. Στο παλαιό σύστημα διορισμών (60% ΑΣΕΠ – 40% Προϋπηρεσία), για την τελική κατάταξη στον πίνακα του 60%, η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης του ΑΣΕΠ προσαυξάνονταν από 3 επιπλέον κριτήρια (Α, Β, Γ) όπως φαίνεται και από την προκήρυξη του τελευταίου ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών (2Π/2008). Συγκεκριμένα, η προκήρυξη ανέφερε: « … Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξέτασης για τον προσδιορισμό του τελικού συνολικού βαθμού, καθορίζεται με βάση τα αναφερόμενα τρία κριτήρια ως ακολούθως: Α. Με βάση το βαθμό πτυχίου (…). Β. Με βάση τις μεταπτυχιακές σπουδές: Λαμβάνονται υπόψη μόνο αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας φοιτήσεως τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους καθώς και διδακτορικό με τις επόμενες προσαυξήσεις: Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 2 μονάδες. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 3 μονάδες. Διδακτορικό στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 4 μονάδες. Διδακτορικό στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 5 μονάδες. Γ. Με βάση την εκπαιδευτική προϋπηρεσία (…). »
ii. Επιπρόσθετα, σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα, οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν βασικά κριτήρια με υψηλό συντελεστή. Ωστόσο, επειδή στο παρελθόν, για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση, αποτελούσαν κριτήρια με ανώτατο όριο τα 5 μόρια προτείνεται η συνέχιση της μοριοδότησής του σε αυτό το βαθμό.
iii. Η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών είναι ιδιαίτερα χαμηλή (έως 5 μόρια) με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται καθοριστικά ο ενιαίος πίνακας προσλήψεων (αφού οι μήνες προϋπηρεσίας για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση είναι άνω των 40 και ο μέγιστος, πλέον της βάσης, βαθμός της γραπτής εξέτασης του ΑΣΕΠ έως 45 (αφού η βάση ήταν το 55).
iv. Με τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών, δίνεται η ευκαιρία σε νέους απόφοιτους να ξεκινήσουν μία μοριοδότηση στους πίνακες, τη στιγμή μάλιστα που δεν τους έχει δοθεί σχεδόν ποτέ η ευκαιρία για ΑΣΕΠ ή προϋπηρεσία.
6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
  • Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, 7 μόρια
  • Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου, 5 μόρια
  • Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, 10 μόρια
  • Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, 5 μόρια
Αιτιολογία:
i. Τα κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει, επίσης, να αποτελούν κριτήριο μοριοδότησης του ενιαίου συστήματος προσλήψεων. Η τεχνική της μοριοδότησης και όχι της ποσόστωσης θα μπορούσε να υιοθετηθεί για να επιλύσει το πρόβλημα των πολλαπλών πινάκων (στοιχείο που αποτελεί και βασική αρχή του ενιαίου συστήματος προσλήψεων).
ii. Η εν λόγω μοριοδότηση αποτελεί την ακριβή μεταφορά του υπολογισμού μορίων που ισχύει σήμερα με βάση την τρέχουσα νομοθεσία.
iii. Η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων είναι ιδιαίτερα χαμηλή (έως 10 μόρια) με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται καθοριστικά ο ενιαίος πίνακας προσλήψεων (αφού οι μήνες προϋπηρεσίας για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση είναι άνω των 40 και ο μέγιστος, πλέον της βάσης, βαθμός της γραπτής εξέτασης του ΑΣΕΠ έως 45 (αφού η βάση ήταν το 55).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Για τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν εξαντληθεί όλοι οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ (ΠΕ70) ή δεν έχει γίνει ποτέ ΑΣΕΠ (Ειδική Αγωγή) δεν προσμετράται το κριτήριο 2.
2. Στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι πίνακες του ενιαίου συστήματος προσλήψεων στη δημόσια εκπαίδευση συντάσσονται αποκλειστικά με το βασικό τίτλο σπουδών (ΠΕ61 & ΠΕ71), όπως ακριβώς συμβαίνει και στη Γενική Εκπαίδευση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ61 & ΠΕ71) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης, συντάσσεται επικουρικός πίνακας με μοναδικά κριτήρια ένταξης, στους εν λόγω πίνακες, βασικό τίτλο σπουδών (ΠΕ60 & ΠΕ70) και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία. Η μοριοδότηση για τους επικουρικούς πίνακες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένει αυτή του ενιαίου συστήματος, με προσμέτρηση μόνο της προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε δομές ΕΑΕ, και οι προσλήψεις από τον επικουρικό πίνακα ενεργοποιούνται μόνο σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων με το βασικό τίτλο σπουδών (ΠΕ61 & ΠΕ71). Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τη στιγμή που δεν υπάρχει βασικός τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή, συντάσσονται απευθείας επικουρικοί πίνακες με μοναδικά κριτήρια ένταξης στους εν λόγω πίνακες το βασικό τίτλο σπουδών για κάθε κλάδο και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία. Η μοριοδότηση και για τους επικουρικούς πίνακες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένει αυτή του ενιαίου συστήματος, με προσμέτρηση μόνο της προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε δομές ΕΑΕ.
Παναγιώτης Κουκουρίκος
Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, ΠΕ71
Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ19
Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός