Ο ρόλος της διά βίου εκπαίδευσης και οι δυνατότητες απασχόλησης

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επενδύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους ενώ η εκπαίδευση δεν τελειώνει με την έναρξη της σταδιοδρομίας, αλλά με τη λήξη της. Οι ελλείψεις δεξιοτήτων οφείλονται στο…

Επαγγελματική Εκπαίδευση: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Την καθιέρωση ενός Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με αυτά του Ευρωπαϊκού Πλαισίου…

Επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών αρμοδιότητας της  Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Οι Κ.Υ.Α./Υ.Α. και Εγκύκλιοι για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΠΕΑΔ: Καλούμε τo Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει: Ναι ή όχι στη Διά Βίου Μάθηση;

Η Π.Ε.Α.Δ., μετά την κατάθεση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου νομοσχεδίου με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, επισημαίνει ανάμεσα σε…

«Απαιτείται ουσιαστική και όχι κατ’ όνομα Δια Βίου Εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων εξελίξεων»

Η Δια βίου Εκπαίδευση έχει στόχο να εκπαιδεύσει σε νέες γνώσεις και επαγγελματικές ικανότητες όλους τους εργαζομένους και σε όλα τα επίπεδα , που παράγονται με εκρηκτική ταχύτητα στην εποχή…

“Άμεση επαναλειτουργία των Δημοτικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Πανελλήνια Ένωση Στελεχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Π.Ε.Σ.Ε.Ε.), παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο τομέα της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ζητά την άμεση επαναλειτουργία των Δημοτικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Δ.Κ.Δ.Β.Μ.). Το έργο των Δ.Κ.Δ.Β.Μ….

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το συντονισμό των δράσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορούν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση αναλαμβάνει το νεοϊδρυθέν Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθηση (ΚΕΔΙΒΙΜ) του πανεπιστημίου.