Το συντονισμό των δράσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορούν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση αναλαμβάνει το νεοϊδρυθέν Κέντρο Επιμόρφωσης και (ΚΕΔΙΒΙΜ) του πανεπιστημίου.

Σκοπός η συνέχιση και αναβάθμιση των προγενέστερων δομών που λειτουργούν ήδη από το 2000.
«Το κέντρο έχει ως βασικούς στόχους, το συντονισμό όλων των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης του και την προετοιμασία του Ιδρύματος για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και το νέο ψηφιακό κόσμο», δήλωσε σχετικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημιουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ οφείλεται στον αντιπρύτανη, Θωμά Σφηκόπουλο.

Όπως συμπλήρωσε, η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του πανεπιστημίου, η εμπειρία τους σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος, «εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη απονομή ενός έγκυρου τίτλου με το κύρος του Ιδρύματος».

Έτσι, από εδώ και πέρα, κάθε δράση του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά την επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη διά βίου μάθηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ.
Το Κέντρο οργανώνει και πραγματοποιεί προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο που σχετίζεται με τη διά βίου μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες δραστηριότητές του είναι:
– Επιμόρφωση των αποφοίτων ανωτάτης εκπαίδευσης, κάθε ηλικίας, στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς.
– Προγράμματα ειδίκευσης και πρακτική άσκηση επιστημόνων, σε συγκεκριμένους τομείς και εφαρμογές της τεχνολογίας και της επιστήμης, των οποίων το αντικείμενο απαιτεί μεγάλη εμβάθυνση.
– Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποδεσμεύει από το χρόνο και το χώρο.
– Θερινά σχολεία με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε διάφορες επιστήμες.
– Θερινά σχολεία, σεμινάρια και γενικότερες δράσεις για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, καθώς και για την ανάπτυξη της τοπικής και γενικότερα της εγχώριας οικονομίας.
– Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά και κατανόησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της σύγχρονης καθημερινότητας, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών.
– Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού (τεχνολογικός, οικονομικός, διαχείρισης της τεράστιας διαθέσιμης πληροφορίας, περιβαλλοντικός) και δράσεις συμβουλευτικής.
– Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
– Δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία.
Οι δράσεις και τα αντικείμενά τους, αναλυτικά, περιγράφονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, cce.uoa.gr.