Υπεγράφη επισήμως στις 28 Μαρτίου 2023 , η Προκήρυξη της διαδικασίας ανακήρυξης της       στην τελική εκδήλωση του Ευρωπαικού Έτους Νεολαίας  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Από τώρα και στο εξής θα μπορούν όσοι Δήμοι το επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος . Η εφαρμογή του θεσμού που θα πραγματοποιείται κάθε νέο έτος ξεκίνησε από τις 3 Απριλίου και το σύστημα θα κλείσει ολοκληρώνοντας τις αιτήσεις στις 7 Ιουλίου.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων :

Στην τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 28 Μαρτίου 2023 υπεγράφη η Προκήρυξη της διαδικασίας ανακήρυξης της 1ης Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024, από τους κ.κ. Γιώργο Βούτσινο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημήτρη Παπαστεργίου, Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Σπυρίδωνα Σπυρίδωνος, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Η 1η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις που αποτελούν κληροδότημα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, τον εθνικό συντονισμό του οποίου έχει η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε συνέχεια της υπογραφής της Προκήρυξης, η Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ&Ν, η ΚΕΔΕ και η ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία θεσμοθέτησης του Τιμητικού Τίτλου της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για τους Δήμους της Ελλάδας, που θα απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν Δήμο της χώρας, και καλούν τους Δήμους να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

Στόχοι του θεσμού της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας είναι:

־ Να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15 – 29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να συμβάλουν με τη δική τους νεανική, ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης

־ Να προβάλει τον Δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων του πρώτου κύκλου, η ΕΕΤΑΑ θα παρέχει απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των υποψηφίων Δήμων τηλεφωνικά (τηλ. 2131320631) και διαδικτυακά (ηλεκτρονική διεύθυνση για ερωτήσεις:  )

Οι απαντήσεις για τις συχνές ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ