Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι πρώτοι από τους 36.000 και πλέον διαδραστικούς πίνακες ξεκίνησαν να παραδίδονται σε αίθουσες σχολείων όλης της χώρας από σήμερα, με τα πρώτα να εγκαθίστανται σε δημοτικό σχολείο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, και της Υφυπουργού Ζέττας Μακρή.

Μαθητές της Ε’ τάξης Δημοτικού και εκπαιδευτικοί γνώρισαν τις δυνατότητες που προσφέρει ο τεχνολογικός εξοπλισμός, αξιοποίησαν ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και προχώρησαν σε επίλυση προβλημάτων μαθηματικών και διαδραστικών ασκήσεων ιστορίας, ενώ μέσα από τρισδιάστατη απεικόνιση περιηγήθηκαν σε κτίρια της ρωμαϊκής εποχής.

Η χρήση των διαδραστικών συστημάτων στην εκπαίδευση προάγει την εκπαιδευτική καινοτομία και στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για την προώθηση του μαθητοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης. Η αλληλεπίδραση των μαθητών με το διαδραστικό μαθησιακό περιεχόμενο ενισχύει το ενδιαφέρον για μάθηση και τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ εξοικειώνει περαιτέρω τους μαθητές με την τεχνολογία και συντελεί στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων.

Το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης και αφορά σε προμήθεια περισσότερων από 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κάθε τμήμα Λυκείου, Γυμνασίου και Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού της χώρας. Η επένδυση αξιοποιεί κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Την παράδοση και εγκατάσταση του διαδραστικού εξοπλισμού συμπληρώνει έργο στοχευμένης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, έργο δημιουργίας ψηφιακού/διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, και έργο υποστήριξης -helpdesk- για την συνεχή και αποτελεσματική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα διαδραστικά συστήματα αποτελούνται από διαδραστικό πίνακα – οθόνη, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ειδικό λογισμικό, υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και σχέδια μαθημάτων με δυνατότητα εμπλουτισμού.

Η νέα αυτή δράση περιλαμβάνεται στο ευρύτερο, συνεκτικό πρόγραμμα που έχει καταρτίσει και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως η παράδοση 177.000 σετ ρομποτικής σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, η οποία ξεκίνησε επίσης, την περασμένη εβδομάδα, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών και πλήθος λοιπών δράσεων για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα, μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υφυπουργό Ζέττα Μακρή, τους πρώτους από τους 36.000 διαδραστικούς πίνακες που εγκαθίστανται σταδιακά σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας μας. Τα ολοκληρωμένα αυτά συστήματα αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του μαθήματος, στην καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, προκειμένου να καταστεί η διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα, πιο βιωματική και αποτελεσματική. Στόχος μας, ένα πιο ποιοτικό, σύγχρονο, συμπεριληπτικό δημόσιο σχολείο, που παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά μας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά τη σημερινή παρουσίαση ενθουσιάστηκαν! Μαζί τους και εμείς, που βλέπουμε το ψηφιακό σχολείο να γίνεται πράξη».

Τα 5 «SOS» για τους διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία

Πόσοι διαδραστικοί πίνακες παραδίδονται και σε ποια σχολεία της χώρας;

Πάνω από 36.000 διαδραστικοί πίνακες ξεκίνησαν να παραδίδονται στο σύνολο των τμημάτων Γυμνασίων και Λυκείων της Επικράτειας, καθώς και σε όλα τα τμήματα Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού. Πρόκειται για επένδυση που ξεπερνά σε ύψος τα 148 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιεί κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Τι περιλαμβάνουν τα εν λόγω διαδραστικά συστήματα μάθησης;

Περιλαμβάνουν:

Διαδραστική οθόνη προβολής
Ηλεκτρονικό υπολογιστή
Λογισμικό σχεδίασης και προβολής διαδραστικών μαθημάτων, συνοδευόμενο από ενδεικτικά ψηφιακά ωριαία σχέδια μαθήματος, με δυνατότητα για διαδραστικό εμπλουτισμό για όλες τις τάξεις σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών
Υλικό επιμόρφωσης στη χρήση του λογισμικού.

Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη των διαδραστικών συστημάτων μάθησης;

Η χρήση των διαδραστικών συστημάτων στην εκπαίδευση προάγει την εκπαιδευτική καινοτομία και στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για την προώθηση του μαθητοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης. Η αλληλεπίδραση των μαθητών με το διαδραστικό μαθησιακό περιεχόμενο ενισχύει το ενδιαφέρον για μάθηση, οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και συντελεί στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων η κριτική σκέψη και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.

Τι δυνατότητες παρέχει το σύστημα στους εκπαιδευτικούς;

Με τα διαδραστικά συστήματα μάθησης, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν διαμορφωμένα εκπαιδευτικά σενάρια, διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ παράλληλα μπορούν να σχεδιάσουν τα δικά τους μαθήματα, εισάγοντας και δημιουργώντας νέο υλικό. Πρόκειται για εν τοις πράγμασι διαδραστικά συστήματα μάθησης, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Πώς θα υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα διαδραστικά συστήματα μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Οι εκπαιδευτικοί μας θα υποστηριχθούν μέσω:

Νέου ψηφιακού και διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τους διαδραστικούς πίνακες
Προγράμματος στοχευμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
Μηχανισμού υποστήριξης – εξειδικευμένου “helpdesk”.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ