«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥ , ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019».

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν σχετικού Ενημερωτικού Σημειώματος της Υπηρεσίας μας προς την  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με στόχο την  αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου της επιτήρησης των εξεταζομένων, ως επιπλέον κίνητρο  για την αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα επιτηρητών των Εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2019, εγκρίθηκε  στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων, που συμμετέχουν στις Εξετάσεις του , στις 18 και 19 Μαΐου 2019, ως  επιτηρητές, η χορήγηση αριθμού αδειών αντίστοιχου με τον αριθμό ημερών επιτήρησής τους,

εφόσον δεν διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου ή της Υπηρεσίας, ως εξής:

– μία ημέρα άδειας για μια ημέρα επιτήρησης
– δύο ημέρες άδειας για δύο ημέρες επιτήρησης.
Επίσης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ονόματα των επιτηρητών σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην με αρ. πρωτ.43048/Α5/19-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΤΚΓ4653ΠΣ-5Φ6) εγκύκλιο με θέμα «Υποβολή  αιτήσεων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2019 (Μάιος)».  Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ