Θέμα: Χορήγηση άδειας για πραγματοποίηση των ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Κύριε Υφυπουργέ,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα το οποίο και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα θίξαμε και αφορά τη χορήγηση άδειας στους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων τους.

Με δικό σας έγγραφό στις 25/11/2013, δώσατε στους Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και τους Περιφερειακούς Διευθυντές, την οδηγία να μη χορηγούν άδεια στους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιούν τα πρωτοβάθμια σωματεία μας. Η ενέργειά σας αυτή, θεωρούμε ότι, πλήττει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο.

Στο έγγραφό σας επικαλείστε το άρθρο 16, παρ. 3 του Νόμου 1264/1982. Σας υπενθυμίζουμε πως στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου αναφέρονται τα παρακάτω:

« 1. Οι διατάξεις των άρθρ. 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα. 2. Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν».

Επίσης, στο άρθρο 19, εδ.2, της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ353.1/324/105657/Δ1/46-10-02 (1340/02 τ. Β΄) και θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης των Δ/ντών, Υπ/ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» αναφέρεται πως: «Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν τις συνδικαλιστικές άδειες για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων τους».

Επί 31, συνεχή, χρόνια η εφαρμοζόμενη πρακτική της διοίκησης της εκπαίδευσης ήταν η χορήγηση των αδειών , για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και στις αρχαιρεσίες που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.

Κύριε Υφυπουργέ,

Η ανάκληση του συγκεκριμένου εγγράφου και η αποκατάσταση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης θα είναι μια ενέργεια που, στην ιδιαίτερα δύσκολη και σκληρή για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς περίοδο που διανύουμε, θα δώσει την εικόνα πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν κινείται με σκοπό την καταστρατήγηση δημοκρατικών δικαιωμάτων και δεν έχει αποφασίσει την πλήρη ρήξη με τους λειτουργούς της εκπαίδευσης.

Σας καλούμε, με βάση την πάγια πρακτική που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια, να συνεχίσετε να εγκρίνετε τη χορήγηση άδειας στους Διδασκαλικούς Συλλόγους της Χώρας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αρχαιρεσίες στις ετήσιες Τακτικές Γενικές τους Συνελεύσεις.