Μετά τη ∆ευτέρα 26 Αυγούστου αναµένεται η στην Ανώτατη Εκπαίδευση από τη συμμετοχή στις και πάντως μέσα στην εν λόγω εβδομάδα. Οι σταθερές αξίες και οι νέες τάσεις σε Νοµική, Ιατρική και σε Πληροφορική, Οικονοµικές Σχολές

1ο ΠΕ∆ΙΟ Μείωση από 50 έως 1.000 µόρια

σύμφωνα με τον Στρατή Στρατηγάκη μαθηµατικό -αναλυτή και το Έθνος, αναµένουµε σε όλες τις βαθµολογικές κλάσεις των σχολών των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νοµικών Επιστηµών. Οι χαµηλές επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά, στην Ιστορία και στα Λατινικά αναµένεται να ρίξουν τις βάσεις από 50 µόρια στη Νοµική Αθηνών µέχρι 1.000 µόρια στις χαµηλόβαθµες σχολές του πεδίου. Νέες παρουσίες στις υψηλόβαθµες σχολές του πεδίου είναι τα δύο νέα Τµήµατα Ψυχολογίας σε Ιωάννινα και Φλώρινα µε αναµενόµενη βάση περί τα 16.400 µόρια.

2ο ΠΕ∆ΙΟ  Καταλύτης η Χηµεία

Η έκπληξη της… δεκαετίας έγινε στη Χηµεία, που αποτέλεσε φέτος το «Βατερλό» των υποψηφίων για τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες, µε τη Φυσική να ακολουθεί. Η Βιολογία και τα Μαθηµατικά µε τις πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων θα φρενάρουν την κάθοδο των βάσεων και θα την κρατήσουν σε λογικά επίπεδα. Καθώς προχωράµε στην εποχή µετά την κρίση αλλάζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, που στον καιρό της κρίσης απέφευγαν, για παράδειγµα, τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, θεωρώντας ότι ο κατασκευαστικός κλάδος δεν έχει µέλλον. Αυτό άρχισε να αλλάζει σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια. Η πτώση εδώ αναµένεται από 140 µόρια µέχρι πάνω από 1.000 µόρια.

3ο ΠΕ∆ΙΟ Εσπασε το φράγµα

Η Ιατρική Αθήνας αναµένεται να έχει βάση περί τα 18.850 µόρια, σπάζοντας το όριο των 19.000 µορίων έπειτα από πολλά χρόνια, και η Ιατρική Αλεξανδρούπολης 18.150 µόρια. Ανάλογα θα κινηθούν και οι υπόλοιπες σχολές του πεδίου, µε πάντα αρνητικό πρόσηµο, που αναµένεται να ξεπεράσει τα 1.000 µόρια στις χαµηλόβαθµες σχολές. Αιτία και εδώ η Χηµεία και η Φυσική, µε τη Χηµεία να αποτελεί το δεύτερο µάθηµα αυξημένης βαρύτητας, άρα να επηρεάζει αρκετά. Οι πολύ καλύτερες επιδόσεις στη Βιολογία συγκρατούν την πτώση των βάσεων.

4ο ΠΕ∆ΙΟ Ανοίγει και άλλο η ψαλίδα

Το µόνο πεδίο στο οποίο αναµένουµε άνοδο των , και µάλιστα σηµαντική, όχι όµως σε όλη την γκάµα των βάσεων. Στις χαµηλόβαθµες σχολές θα έχουµε πτώση, αφού οι προσφερόµενες θέσεις είναι περισσότερες από την αύξηση του αριθµού των υποψηφίων του πεδίου. Αιτία της ανόδου είναι οι πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηµατικά, στην Πληροφορική και τη Γλώσσα. Την άνοδο θα φρενάρουν οι χειρότερες επιδόσεις στην Οικονοµία και θα την κρατήσουν σε λογικά επίπεδα. Ετσι αναµένουµε άνοδο µέχρι και 700 µόρια στις υψηλόβαθµες σχολές και πτώση µέχρι 1.000 µόρια στις χαµηλόβαθµες σχολές του πεδίου.