: Άνοδο θα έχουν φέτος οι δημοφιλείς σχολές σε όλα τα επιστημονικά πεδία, όπως δείχνουν οι επιδόσεις των υποψηφίων σε συνδυασμό με την .

Αίσθηση αριθμός των υποψηφίων που θα μείνει εκτός . Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας από το σύνολο των 90.851 υποψηφίων που διεκδικούν 77.415 θέσεις, υπολογίζεται ότι θα μείνουν εκτός ΑΕΙ λόγω πολύ χαμηλών επιδόσεων 9.100 άτομα.

Ο συγκεκριμένος αριθμός αποτυπώνει στη θεωρία την εφαρμογή της , στην πράξη όμως ο τελικός αριθμός μπορεί να φτάσει τους 20.000 – 25.000 υποψηφίους.

Αυτό θα συμβεί καθώς η ΕΒΕ θα λειτουργήσει ως κόφτης με αποτέλεσμα να μην καλυφθεί το σύνολο των θέσεων. Ενώ, πολλοί υποψήφιοι μπορεί να μη δηλώσουν ιδρύματα της περιφέρειας, αν και πληρούν τα νέα ακαδημαϊκά κριτήρια, γιατί δεν θα μπορεί η οικογένειά τους να καλύψει το υψηλό κόστος διατήρησης μίας ακόμη οικίας σε άλλη πόλη.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, από τη δημοσιοποίηση της κλιμάκωσης των μορίων των υποψηφίων προκύπτει:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη υπολογίζεται στο 8,94, ως μέσο όρο επίδοσης των 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 8.526, δηλαδή το 37,8% του συνόλου του εν λόγω επιστημονικού πεδίου.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη υπολογίζεται στο 9,58, ως μέσο όρο επίδοσης των 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 4.200, δηλαδή το 28,63% του συνόλου του εν λόγω επιστημονικού πεδίου.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη υπολογίζεται στο 9,70, ως μέσο όρο επίδοσης των 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 9.000 μόρια είναι 3.705, δηλαδή το 29% του συνόλου του εν λόγω επιστημονικού πεδίου.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, η κατώτατη υπολογίζεται στο 8,27, ως μέσο όρο επίδοσης των 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και οι υποψήφιοι που έχουν γράψει κάτω από 8.000 μόρια είναι 9.043, δηλαδή το 37,1% του συνόλου του εν λόγω επιστημονικού πεδίου.

Πώς θα κινηθούν οι

1ο επιστημονικό πεδίο – Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ανοδος στις δημοφιλείς σχολές και τμήματα αναμένεται στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο, καθώς είναι αυξημένος ο αριθμός των αριστούχων και φέτος.

Νομικές, Ψυχολογίες θα ανεβάσουν τη βάση εισαγωγής τους σε σχέση με πέρσι, ενώ το ίδιο προβλέπεται και για όλα τα τμήματα που μέχρι πέρσι κινούνταν στα 16.000

Κάτω από αυτό το όριο αναμένεται να υπάρξουν αυξομειώσεις, όχι θεαματικές, ενώ δεδομένη είναι η άνοδος των βάσεων σε τμήματα που μέχρι πέρσι κινούνταν στα 7.000 με 8.000 μόρια. Παρά τη νομοτελειακή άνοδο της βάσης τους λόγω του νέου ορίου που θέτει από φέτος η ΕΒΕ, πολλές σχολές θα ανοίξουν με «κενά» στον συνολικό αριθμό εισακτέων, καθώς δεν θα πετύχουν όλοι όσοι τις διεκδικούν στο μηχανογραφικό δελτίο την επίδοση που ορίζει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

2ο επιστημονικό πεδίο – Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Άνοδος αναμένεται σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς αναλυτές στο σύνολο των σχολών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Οι αριστούχοι έχουν αυξηθεί, ενώ αντίστοιχα η εφαρμογή της θα οδηγήσει προς τα «πάνω», ακόμα και κατά 5.000 με 6.000 μόρια, τη βάση εισαγωγής σε πολλές σχολές και τμήματα που πέρσι αυτή κινούνταν γύρω από τα 3.000 μόρια.

Πολυτεχνικές σχολές και Φυσικομαθηματικές αναμένεται να δουν άνοδο, όχι μόνο στα κεντρικά Ιδρύματα αλλά και σε περιφερειακά.

3ο επιστημονικό πεδίο-Επιστημών Υγείας

Οι Ιατρικές, που πέρσι υπέστησαν σοβαρές απώλειες, φέτος αναμένεται να ανέβουν, ανακτώντας κάποια από τα «χαμένα» μόρια του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα και οι υπόλοιπες υψηλόβαθμες σχολές, όπως Βιολογία, Φαρμακευτική, αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο.

Και σε αυτή την περίπτωση, η άνοδος των βάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εκτιμητές ότι θα είναι καθολική σε όλες τις σχολές. Ο ανταγωνισμός για μία θέση σε δημοφιλείς επιλογές, όπως οι Ιατρικές και τα Παραϊατρικά, θα είναι υψηλός, ενώ με χαμηλό αριθμό πρωτοετών θα ξεκινήσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος (σ.σ.: τουλάχιστον χαμηλότερο από τον αριθμό εισακτέων που έχει ορίσει το υπουργείο Παιδείας) κάποιες από τις γεωπονικές σχολές, που πέρσι κατέγραψαν πολύ χαμηλές πτήσεις στις βάσεις εισαγωγής.

4ο επιστημονικό πεδίο – Οικονομίας και Πληροφορικής

Άνοδος στις δημοφιλείς σχολές και σε όσες κινήθηκαν πέρσι από 16.000 και πάνω αναμένεται στις οικονομικές σχολές κυρίως. Αυξομειώσεις εκτιμάται ότι θα καταγραφούν σε όσες κινούνται σε μεσαίες βαθμολογίες.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι χαμηλόβαθμες σχολές, κυρίως αυτές που έχουν αντικείμενο τη Στατιστική, τα Μαθηματικά, τη Λογιστική και τη Διοίκηση και οι οποίες μέχρι πέρσι κινούνταν μεταξύ 4.000 και 6.000 μορίων, φέτος θα δουν άνοδο ακόμα και 4.000 μορίων, χωρίς όμως να καλυφθεί το σύνολο των εισακτέων τους.