: Ο Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης, εκπαιδευτικός – Ερευνητής και Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. δημοσίευσε τον πίνακα από τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα των

Αναλυτικά τα στοιχεία

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε στοιχεία από τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα των πανελλαδικών του 2021.

Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. δεν εισάγονται σε όλες τις θεωρητικές σχολές Νομική, Φιλοσοφική κ.λ.π. παρά μόνο στις που παρέχουν σπουδές αντίστοιχες ή συναφείς προς τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

Τα ποσοστά εισαγωγής στα πανεπιστήμια 5% ή 10% παρέμειναν τα ίδια μολονότι ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε αισθητά.

Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών ΕΠΑ.Λ. σπουδάζουν στους τεχνολογικούς τομείς και στον τομέα Υγείας –Πρόνοιας και Ευεξίας και οι μαθητές αυτοί εισάγονται με το ποσοστό 5%.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, η πάλαι ποτέ κραταιά ΣΕΛΕΤΕ, η οποία υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος στην ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πνέει τα λοίσθια.

Το υπουργείο παιδείας  δεν την εντάσσει στον πανεπιστημιακό τομέα, ούτε δημιούργησε Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. σε ένα από τα τρία λειτουργούντα τα οποία εδρεύουν στο ίδιο οικόπεδο.

Το γεγονός ότι στο οικόπεδο – φιλέτο λειτουργεί το «the mall”, είναι συγκοινωνιακός κόμβος του προαστιακού, του ηλεκτρικού και βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το υπουργείο παιδείας αποτελεί, ως φαίνεται, στόχο του ιδιωτικού τομέα και είναι γνωστές οι θέσεις της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση και αποκρατικοποίηση.

Η εισαγωγή σε υψηλής ζήτησης  όπως ιατρικές, πολυτεχνικές κ.λ.π. αποτελεί πόλο έλξης μαθητών στο ΕΠΑ.Λ. αλλά αυξήθηκε αισθητά και ο βαθμός δυσκολίας για την εισαγωγή σε αυτές.

Στον πίνακα τον οποίο παραθέτουμε  αναφέρονται οι βαθμολογίες  εισαγωγής των πρώτων επιτυχόντων ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., μέσα στις παρενθέσεις υπάρχει ο αριθμός των εισαγομένων και αναφέρονται μόνο σχολές στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται μαθητές ΕΠΑ.Λ.

Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία για αρκετές σχολές του κέντρου και της περιφέρειας.

Στα στοιχεία έχουν γίνει κίτρινες επισημάνσεις στις βαθμολογίες των μαθητών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.  στις οποίες οι μαθητές συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες.

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι είναι ανεξήγητο, εκ πρώτης όψεως, το γεγονός ότι ενώ τα ΕΠΑ.Λ. αποτελούν το βασικό κορμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), σημειώνουν ανοδική πορεία, το υπουργείο όμως  ενδιαφέρεται και υποστηρίζει μονομερώς τα , ένα θεσμό με πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα.

Μια πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την επέκταση του ιδιωτικού τομέα  σε όλους τους τομείς και στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης φυσικά. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ και τα κολέγια, διότι προέρχονται συνήθως, από φτωχές οικογένειες. Επιπλέον δεν υπάρχουν Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση ένα στη Χίο, σε αντίθεση με τα πολυάριθμα Ιδιωτικά ΙΕΚ και είναι φυσικό να μην ενδιαφέρεται ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο η κυβέρνηση επενδύει πολλά.

Πάντως η ακολουθούμενη πολιτική με την ισοτίμηση κολεγίων και πανεπιστημίων, η μονομερής υποστήριξη των ΙΕΚ, δεν θα έχουν πιθανόν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τουλάχιστον σε ότι αφορά την ποιότητα στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση.

Ίδωμεν

Δείτε τους πίνακες