:  Τα Δυσκολότερα θέματα σε σχέση με πέρυσι  στις στα Μαθηματικά και τα Αρχαία Ομάδας Προσανατολισμού αναμένεται σύμφωνα με εκτιμήσεις να επηρεάσουν για τις


Τις δύο πρώτες ημέρες των , οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα δύο από τα σημαντικότερα μαθήματα για την εισαγωγή στη σχολή της επιλογής τους, τα και τα Αρχαία Προσανατολισμού, μαθήματα που εκτιμάται ότι θα είναι καθοριστηκά για τις βάσεις 2017.
Την Παρασκευή καθώς οι  υποψηφίοι εξετάστηκαν στα Μαθηματικά, η ανέφερε για τα θέματα  ότι «καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης όχι, όμως, στο απαραίτητο εύρος της. Αρκετά ερωτήματα ήταν επικεντρωμένα σε συγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται σε προηγούμενες τάξεις».

Η διάρθρωση των ερωτημάτων δεν είχε την απαιτούμενη κλιμάκωση στο θέμα Γ. Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν πολύ καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων ενώ τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περυσινά».
«Τα έκρυβαν φέτος ορισμένες εκπλήξεις. Στο πρώτο θέμα –και συγκεκριμένα στο ζήτημα Α2.β.– ζητήθηκε για πρώτη φορά αιτιολόγηση απάντησης σε ερώτηση κλειστού τύπου (Ψευδής – Αληθής), που εξετάζει την κριτική ικανότητα των υποψηφίων. Τα υπόλοιπα θέματα απαιτούσαν μεγάλη ευχέρεια στις πράξεις και άριστες αλγεβρικές γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου.

Σημειώνει επίσης ότι ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων, παρότι σε κάποια ερωτήματα είχαν δοθεί τα ενδιάμεσα αποτελέσματα.

Στην εξέταση των Αρχαίων για τις πανελλήνιες 2017 εδόθησαν στους υποψηφίους ένα διδαγμένο κείμενο του Πλάτωνα (Πρωταγόρας 322d-323c) και ένα αδίδακτο του Ισοκράτη (Φίλιππος, 26-27). «Τα ερωτήματα που συνοδεύουν το διδαγμένο κείμενο είναι σαφή και κατανοητά. Η αναμενόμενη –όπως και κάθε χρόνο– επιλογή του διδαγμένου επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ανανέωσης της ύλης», ανέφερε η . Το αδίδακτο κείμενο χαρακτηρίζεται ως θέμα μέτριας δυσκολίας και όχι πιο απαιτητικό από το αντίστοιχο των εξετάσεων του 2016.

Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο διδαγμένο κείμενο. Το αδίδακτο κείμενο χαρακτηρίζεται ως θέμα μέτριας δυσκολίας και όχι πιο απαιτητικό από το αντίστοιχο των εξετάσεων του 2016. Είναι, λοιπόν, πιθανό οι βαθμολογίες στα να κυμανθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ