Τρίτη συνάντηση εργασίας των Επιστημονικών Ενώσεων των Φυσικών Επιστημών με τον Υπουργό Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/05/2018 - 14:20 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Την Τρίτη 15 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας των Επιστημονικών Ενώσεων των Φυσικών Επιστημών με τον Υπουργό Παιδείας. Στη συνάντηση, στην οποία διατηρήθηκε το πολύ καλό κλίμα των προηγούμενων συναντήσεων, συνεχίστηκε η συζήτηση επί των προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με έμφαση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Οι Επιστημονικές  Ενώσεις:

  • Θεωρούν ότι η επίλυση του προβλήματος του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από την αναβάθμιση του σχολείου, ο περιορισμός των πανελληνίων εξετάσεων και ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για τους μαθητές και την ελληνική κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση και την θέσπιση ενός αξιόπιστου εθνικού απολυτηρίου. Αυτά τα δύο σε τροχιά σύγκλισης μπορούν να οδηγήσουν, τόσο σε έναν ουσιαστικό εγγραμματισμό των νέων πολιτών, όσο και σε μια συντεταγμένη πορεία προς την Τριτοβάμια εκπαίδευση.

Το σύστημα πρόσβασης μπορεί να συζητηθεί στο πλαίσιο μίας συνολικής αναβάθμισης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την επίλυση των προβλημάτων του Γυμνασίου και προχωρώντας στην συνέχεια στο Λύκειο του οποίου θα είναι γνωστή η δομή.

  • Συμφωνούν στη θέσπιση ενός αξιόπιστου Εθνικού Απολυτηρίου, στην απόκτηση του οποίου οι Φυσικές Επιστήμες, ώς ένας από τους τρεις πυλώνες του εγγραμματισμού, όπως αυτός ορίζεται διεθνώς, θα πρέπει να έχουν καθοριστικό και πρωτεύοντα ρόλο. Η απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, ανεξάρτητα αν αυτό οδηγεί σε εισαγωγή σε ΑΕΙ ή όχι, πρέπει να διασφαλίζεται από αδιάβλητες, διαυγείς, αξιόπιστες και κοινές για όλους τους μαθητές διαδικασίες, όπως άλλωστε επιτάσσει το σύνταγμα για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.

  • Θεωρούν θετική  την απάντηση του Υπουργού ότι δεν θα προχωρήσει το σχέδιο του ΙΕΠ για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Β΄ Λυκείου, η οποία θα παραμείνει ως έχει την επόμενη σχολική χρονιά.

  • Προτείνουν την άμεση κατάθεση της δομής, των στόχων και των ωρολογίων προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, η οποία κρίνεται αναγκαία. Οι Επιστημονικές Ενώσεις ζήτησαν την εκπροσώπησή τους στις επιτροπές που θα καταρτιστούν για το σκοπό αυτό, αίτημα που έγινε δεκτό από τον Υπουργό. Αναμένουμε, σχετικές ρυθμίσεις επί αυτού του επείγοντος θέματος.

  • Αναμένουν απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν σχετικά με τα προβλήματα των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας Γεωλογίας-Γεωγραφίας (μονόωρα μαθήματα, εργαστηριακή άσκηση μαθητών, συνέχεια διδακτέας ύλης κλπ.). Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης σε επόμενες συναντήσεις.

  • Θεωρούν θετική και ενδιαφέρουσα την πρόταση για εμπλοκή των Επιστημονικών Ενώσεων  στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, πρόταση που απαντά σε ένα μόνιμο αίτημα των ΕΕ.

Ο Υπουργός και οι Επιστημονικές Ενώσεις εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχιστεί ο διάλογος από τον οποίο οι  Επιστημονικές Ενώσεις προσβλέπουν σε συγκεκριμενοποίηση του πλαισίου συνεργασίας, βασισμένο σε οριοθετημένες θέσεις για το Εκπαιδευτικό σύστημα και ορίστηκε νέα συνάντηση για την Τετάρτη 30-5-2018.

Οι Επιστημονικές Ενώσεις

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, Κλάδο Γεωλόγων ΓΕΩΤΕ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Ο Α ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΑΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΟΛΛΙΑ

 

Loading...
  • europalso   ideascentral