: Επιστολή του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στα ΕΝΕΕΓΥΛ​.

Η αναφορά όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί της επισυναπτόμενης επιστολής του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του 2ου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης, στην οποία εκφράζονται οι επιφυλάξεις των γονέων για την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. , δημοσιευμένης στο ΦΕΚ ι/ττ’ <ιρ. 4380/22-09-2021. με την οποία, καθορίστηκαν τα γραπτώς εξεταζόμενο μαθήματα των Λυκείων «ΕΝΕΕΓΥΛ» στο πλαίσιο της Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Εν προκειμένω αιτούνται την διαμεσολάβησή μας ενώπιον σας οι εν λόγω γονείς, προκειμένου να μάθουν, σε ποιες άλλες αναπτυγμένες χώρες εφαρμόζεται το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων στην και ποια είναι τα παιδαγωγικά και ψυχολογικά οφέλη των παιδιών οπό αυτή την πρακτική, ενώ ταυτόχρονα, αιτούνται απάντησης, σε ερώτημά επί του κειμένου της ανωτέρω επιστολής περί του σε ποιες επιστημονικές μελέτες της παιδαγωγικής επιστήμης βασίστηκε η απόφασή αυτή του Υπουργείου σας και ποιοι εγνωσμένου κύρους παιδαγωγοί προτείνουν την εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στα Σχολεία της Ειδικής Εκπαίδευσης, ως μέσου γιο την βελτίωση της μαθησιακής απόδοσης, είτε των μαθητών των εν λόγω σχολείων, είτε των μαθητών με σοβαρές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, και αφού λάβετε υπόψη σας την επισυναπτόμενη στην παρούσα, άνω αναφερόμενη επιστολή, σάς παρακαλώ να την εξετάσετε και να αποφανθείτε σχετικά.

Η αναφορά