Με την παρούσα επιστολή μας οι εκπαιδευτικοί των – τομέας Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό εκφράζουμε την αγωνία και τις ανησυχίες μας για την πορεία και εξέλιξη αυτού του  σημαντικού θεσμού, ο οποίος αποδυναμωμένος και εγκαταλειμμένος παρακολουθεί τις συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές στην επιστήμη και στην τεχνολογία που επιφέρουν αντίστοιχες μεταβολές στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Οι Εκπαιδευτικοί  με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Κ.Ε.Σ.Υ

Με το νόμο 4547/18 δημιουργούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ενσωματώνεται σε αυτά ο θεσμός της Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Σήμερα στον τομέα Συ.Ε.Π. των Κ.Ε.Σ.Υ. υπηρετούν περίπου 110 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε προβλεπόμενο σύνολο 140 θέσεων,  με κοινό παρονομαστή την αποδεδειγμένη εξειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό (σπουδές και εμπειρία) και την αγάπη για το αντικείμενο. Είμαστε πολύ λίγοι, αν υπολογιστεί ότι, ιδιαίτερα στα περιφερειακά  ΚΕΣΥ, έμειναν πολλές  κενές θέσεις κι αυτό δε συμβάλλει στην ισότιμη υποστήριξη των μαθητών/τριών σε όλη τη χώρα. Ως μέλη των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, συνυπάρχουμε-συνεργαζόμαστε με τους εξειδικευμένους συναδέλφους της ειδικής αγωγής και έχουμε κοινό προϊστάμενο. Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω έλλειψης υποδομών και εξοπλισμού, ως εκπαιδευτικοί – σύμβουλοι προσπαθούμε καθημερινά για τη συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών  και αναπτύσσουμε στενή συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς, όταν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Με τις μέχρι τώρα δηλώσεις η ηγεσία του υπουργείου φαίνεται να αναγνωρίζει  τη μεγάλη σημασία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ). Η  παραδοχή της αναγκαιότητας των υπηρεσιών ΣυΕΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ένταξη του Σ.Ε.Π στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ξεκινώντας από την Γ΄  Γυμνασίου αποτελούν θετικά βήματα προς την αναβάθμιση του θεσμού.

Στις δηλώσεις όμως αυτές δεν αναφέρονται ποτέ οι υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού που προσφέρονται από τον τομέα Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Κ.Ε.Σ.Υ. Αγνοεί το Υπουργείο την ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών;

Αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία να ενημερωθούμε για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με  την αναγνώριση, τον τρόπο υλοποίησης και τη θεσμοθέτηση του Σ.Ε.Π. στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Εμείς οι Εκπαιδευτικοί με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα ΚΕΣΥ

είμαστε στη διάθεσή του υπουργείου και κάνουμε γνωστή την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε σε ένα γόνιμο διάλογο με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις που προκύπτουν μέσα από την εμπειρία πολλών χρόνων  που αποκτήσαμε χάρη στο θεσμικό μας ρόλο τόσο σήμερα όσο και στις προηγούμενες δομές των ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ και ΓΡΑΣΥ. Έχουμε εξάλλου καταθέσει πλειάδα προτάσεων στο παρελθόν που αφορούν στην αναγκαιότητα του θεσμού, την ύπαρξη αποτελεσματικών δομών, την επαναφορά του μαθήματος του ΣΕΠ στα σχολεία.

Οι χιλιάδες μαθητές/τριες που έχουμε υποστηρίξει με συμβουλευτική διαδικασία, οι εκατοντάδες επισκέψεις σε σχολεία, όλες οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με φορείς και πρόσωπα, η υλοποίηση πάρα πολλών προγραμμάτων και πολλές άλλες δραστηριότητες είναι η πιο αξιόπιστη απόδειξη ότι είμαστε το πλέον κατάλληλο και δυναμικό κομμάτι της εκπαίδευσης που το Υπουργείο μπορεί  να συνομιλήσει μαζί του για θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Εκπαίδευση.

Σκοπός μας  είναι να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η εκπαίδευση, προκειμένου να προκύψουν λύσεις

αποτελεσματικές και λειτουργικές προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και εξέλιξης του θεσμού του Σ.Ε.Π. προς όφελος των εφήβων για επιτυχημένες προσωπικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.