Η εφαρμογή είναι ο απόλυτος οδηγός σπουδών για τους φοιτητές και μαθητές.

Δείτε αναλυτικά το βίντεο: